Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne wykonawcze dla psychologów penitencjarnych WF-PS-N-PKW
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada szeroki zakres wiedzy w zakresie regulacji prawnych w obszarze prawa wykonawczego, zna jego źródła, zasady stosowania, identyfikuje możliwe do zastosowania rodzaje kar. Jest w stanie scharakteryzować je oraz wskazać obszary problemowe w ich zastosowaniu.

Umiejętności:

Student potrafi wskazać adekwatne do prezentowanego kontekstu regulacje prawne, odnosi je do problematyki pracy psychologa. Analizuje prezentowane zagadnienia w odniesieniu do przykładów z orzecznictwa. Potrafi wskazać możliwe obszary problemowe oraz rozwiązania.

Kompetencje:

Student jest w stanie konstruować wnioski na podstawie prezentowanego zagadnienia w odniesieniu do prawa wykonawczego. Podejmuje próbę zrozumienia sytuacji w kontekście wiedzy naukowej oraz regulacji prawnych i etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady oceniania:

- obecność na zajęciach (maksymalnie dwie nieobecności) oraz aktywność studenta

- kolokwium

5): Student opanował wiedzę na temat regulacji prawnych w zakresie prawa wykonawczego, potrafi interpretować je i wskazać możliwość zastosowania w określonej sytuacji. Posiada informacje dotyczące rodzajów kar, problematyki ich stosowania oraz zagadnień etycznych.

(4): Student posiada wiedzę na temat regulacji prawnych w zakresie prawa wykonawczego. Potrafi formułować trafne wnioski i odnieść posiadaną wiedzę do zróżnicowanych sytuacji.

(3): Student posiada wiedzę na temat regulacji prawnych, ma jednak problem z poprawnym wskazaniem możliwego ich zastosowania.

(2): Student nie posiada wiedzy nt. regulacji prawnych w obszarze prawa wykonawczego, nie potrafi formułować wniosków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 1437
Justyna Jastrzębska 9/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)