Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki ciała stałego WM-FI-S1-E5-WFCS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=31939
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Ch. Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”, PWN Warszawa, 1999.

2. W. Ashcroft i N. D. Mermin, „Fizyka ciała stałego”, PWN, Warszawa 1986.

Literatura uzupełniająca

1. A. Sukiennicki i A. Zagórski, „Fizyka ciała stałego”, WNT, Warszawa 1984.

2. H. Ibach i M. Luth, „Fizyka ciała stałego”, PWN, Warszawa 1996.

3. J.E. Garbarczyk, „Wstęp do fizyki ciała stałego” PW, Warszawa 2017.

4. Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Efekty uczenia się:

FIZ1_W3. Zna najważniejsze prawa głównych działów fizyki.

FIZ1_W10. Zna właściwości różnych stanów materii oraz teorie stosowane do ich opisu.

FIZ1_U01. Posiada umiejętność rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych.

FIZ1_U14. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystać z literatury fachowej i specjalistycznych baz danych.

FIZ1_K01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego

kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria

przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Egzamin podstawowy i poprawkowy odbywa się w sesji egzaminacyjnej,

ma formę pisemne-ustną. Obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury, zaliczenie ćwiczeń i aktywność.

1) Egzamin pisemny, 3 zadania z tematów wykładów, 3 x 10 p = 30 p.

2) Ocena za ćwiczenia - 10 p.

3) Rozmowa po złożeniu pracy pisemnej. Maksymalna ilość punktów - 10 p.

Maksymalna suma punktów 50.

Algorytm wyliczenia oceny:

26-30 p (51-60% maksymalnej ilości punktów) - ocena: 3

31-35 p (61-70%) - ocena: 3+

36-40 p (71-80%) - ocena: 4

41-45 p (81-90%) - ocena: 4+

46-50 p (91-100%) - ocena 5

Zakres tematów:

1.Ciało stałe. Sieć krystaliczna.

2. Symetrie kryształów.

3. Sieć odwrotna.

4. Defekty sieci krystalicznej.

5. Wiązania krystaliczne.

6. Drgania sieci krystalicznej, fonony akustyczne i optyczne.

7. Fonony. Widmo drgań sieci.

8. Energia i ciepło właściwe kryształu.

9. Stany elektronowe w kryształach.

10. Struktura pasmowa ciał stałych.

11. Elektron w potencjale okresowym.

12. Prędkość i masa efektywna elektronu.

13. Gęstość stanów elektronowych.

14. Poziom Fermiego w półprzewodnikach.

15. Przewodnictwo elektryczne półprzewodników.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (konwencjonalny).

Prezentacja Power Point.

Praca z podręcznikiem.

E-Learning.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 024
Iaroslav Shopa 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)