Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Umysł bayesowski WF-FI-123-PPSFT-PI22
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3al_apVpyQpJLNQWbGAsuW0_ux8FKE-9XimBvfN3BSwL41%40thread.tacv2/conversations?groupId=d9a6b10b-f5f5-4263-9fd5-aed681bf9763&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Na ćwiczeniach będziemy czytać i omawiać książkę Thomasa Metzingera "Tunel Ego".

Metzinger, T. (2018). Tunel Ego. Naukowe badanie umysłu i mit świadomego ja. Tłum. P. Grabarczyk. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. student zna i rozumie historyczny charakter pojawienia się i wykorzystania modeli Bayesa;

2. student zna idee i argumenty używane przez zwolenników wykorzystywania modeli Bayesa;

3. student rozumie i rozpoznaje problemy związane z wykorzystywaniem modeli Bayesa w nauce i filozofii.

Umiejętności:

1. student czyta i interpretuje teksty filozoficzne dotyczące modeli Bayesa;

2. student dostrzega i rozpoznaje problemy filozoficzne powiązane z wykorzystaniem modeli Bayesa.

Kompetencje:

1. student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy w zakresie filozofii Bayesizmu;

2. student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju w zakresie problematyki filozoficznej prezentowanej na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii dotyczącej modeli Bayesa; student nie zna podstawowych tez głoszonych przez czytanych autorów w tym argumentacji na ich rzecz.

Ocena 3 (dst): student słabo zna podstawową terminologię filozoficzną i naukowa dotyczącą modeli Bayesa. W ograniczonym stopniu rozumie analizowany problemy. Student słabo zna podstawowe tezy głoszone przez omawianych autorów oraz ich argumentację.

Ocena 4 (db): student zadowalająco zna podstawową terminologię filozoficzną i naukową związaną z modelami Bayesa, w dużym stopniu rozumie analizowany problemy.Student zna podstawowe tezy głoszone przez omawianych autorów oraz stosowaną przez nich argumentację.

Ocena 5 (bdb): student doskonale zna podstawową terminologię filozoficzną i naukową dotyczą modeli Bayesa. Doskonale rozumie analizowane problemy. Student dokładnie zna podstawowe tezy głoszone przez omawianych autorów, w tym dobrze zna i rozumie głoszoną przez nich argumentacje.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): student nie jest w stanie samodzielnie czytać teksty dotyczące modeli Bayesa i dyskutować nad nimi

Ocena 3 (dst): student w małym stopniu jest w stanie samodzielnie czytać teksty dotyczące modeli Bayesa i dyskutować nad nimi

Ocena 4 (db): student jest w stanie samodzielnie zadowalająco teksty dotyczące modeli Bayesa i dyskutować nad nimi

Ocena 5 (bdb): student jest w stanie samodzielnie i twórczo czytać teksty dotyczące modeli Bayesa i dyskutować nad nimi

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi efektywnie zorganizować własnej pracy oraz krytycznie ocenić stopień jej zaawansowania

Ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu potrafi zorganizować własną pracę

Ocena 4 (db): student zadowalająco potrafi zorganizować własną pracę nad potrafi zorganizować własną pracę oraz umie krytyczne ocenić stopień ich zaawansowania

Ocena 5 (bdb): student efektywnie organizuje własną pracę oraz umie krytyczne ocenić stopień ich zaawansowania

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Cotygodniowe przygotowanie do dyskusji, przygotowanie notatek z zadanego fragmentu tekstu.

4. Przygotowanie referatu oraz jego wygłoszenie.

Zakres tematów:

Lektura i analiza kolejny rozdziałów książki Metzingera "Tunel Ego".

Metody dydaktyczne:

-dyskusja;

-pogadanka;

-analiza tekstu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 420
Michał Piekarski 0/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)