Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ML: Ethical arguments - how to justify a value judgement? WF-FI-212-WMAN-CE22
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aZFL0GmZRP-j7mlfhbEt19zYw5uvGkvMiI_uPaSMDKEo1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=430633d5-32f1-42e6-93e5-f8346d63ebae&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Moore, G. E., Principia Ethica, tłum. C. Znamierowski, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa, 1919 (excerpts)

R. M. Hare, Moral Thinking. Aletheia, 2006 (excerpts)

Smith, A., Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa, 1989, tł. Danuta Petch (excerpts)

Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, tł. Znamierowski, C., PWN, Warszawa, 1963.

Moore, G. E., Principia Ethica,, 1919 (excerpts)

R. M. Hare, Moral Thinking, OUP, 1990 (excerpts)

Smith, A., Theory of Moral Sentiments, PWN, OUP, 1960 (excerpts),

Hume D., Treatise on Human Nature, Edinbourgh, 1975 (excerpts),

Efekty uczenia się:

Postawy - ukształtowanie postawy krytycznej względem powierzchownych sformułowań współczesnych dylematów moralnych

Kompetencja – umiejętność samodzielnej analizy strukturalno-semantycznej dyskursu etycznego.

Wiedza – znajomość podstawowych założeń teoretycznych współczesnego emotywizmu/preskryptywizmu oraz ich odniesień do klasycznych rozstrzygnięć systemowych w obrębie brytyjskiej filozofii moralnej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena oparta będzie o uczestnictwo w wykładzie oraz przedłożenie jednej pracy pisemnej (1500 słów) dotyczącej tematyki przedmiotu

Zakres tematów:

1. Metaethics as mode of theorising on ethics

2. Metaethics as mode of theorising on ethics - cont.

3. Moral intuitionism

4. Theories of G. E. Moore and H. Prichard.

5.Emotivism

6. C.L Stevenson's theory and D. Hume's theory

7. Prescriptivism

8. The teory. M. Hare and the theory of A. Smith

9. Dilemmas of prescriptivism

10. Naturalism

11. Ethics of virtue - A. MacIntyre.

12. Natural law theory - John Finnis

13. Moral realism

14. The essence and sources of normativity

15. Summary.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Adam Cebula 11/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)