Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KF: Filozofia średniowieczna WF-FI-123-KFHF-ZE22
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Andrzejuk, A., Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności w „Summa Theologiae” św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2006.

Fiołek J., Świat uczuć u świętego Tomasza z Akwinu, Warszawa 2017.

Płotka M., Tomasz z Akwinu o przyjemności, Warszawa 2021.

Radziszewska-Szczepaniak D., Podstawy sublimacji uczuć u św. Tomasza z Akwinu, Olsztyn 2002.

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Uczucia, t. 10, tłum. F.W. Bednarski, Londyn 1967.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1) obecność na zajęciach

2) przygotowanie pisemnego opracowania na temat jednego z wybranych uczuć omawianych w trakcie zajęć.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do tematyki konwersatorium, przedstawienie wymagań oraz sposobu pracy na zajęciach. Lektura kwestii 22 – „O podmiocie uczuć”.

2. Zagadnienie relacji między uczuciami – kwestia 23 i 25.

3. Zagadnienie moralności w uczuciach – kwestia 24.

4. Zagadnienie miłości jako uczucia – kwestia 26.

5. Zagadnienie przyczyny i skutków miłości – kwestia 27 i 28.

6. Zagadnienie nienawiści – kwestia 29.

7. Zagadnienie pożądliwości – kwestia 30.

8. Zagadnienie przyjemności (przyczyny i skutki) – kwestia 31 i 32.

9. Zagadnienie moralnych przyjemności – kwestia 34.

10. Zagadnienie bólu i smutku – kwestia 35.

11. Zagadnienie przyczyn, skutków i lekarstwa na nie – kwestia 36-38.

12. Zagadnienie nadziei i rozpaczy – kwestia 40.

13. Zagadnienie lęku – kwestia 41-44.

14. Zagadnienie odwagi – kwestia 45.

15. Zagadnienie gniewu – 46-48.

Metody dydaktyczne:

Studenci otrzymują przed zajęciami lekturę z którą zapoznają się w ramach przygotowania do zajęć. Zajęcia mają charakter konwersatoryjny, a więc polegają na dyskusji nad przeczytaną lekturą.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 324
Michał Zembrzuski 6/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)