Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PSF: Etyka szczegółowa. Wybrane spory i argumenty WF-FI-21-PSFET-C21
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3amLPKX_kAvtcsw0lW8nd3BWbJoFst25bJlWoRIDeXSJ81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a76b612a-1a11-4a02-8a69-908227ac8511&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, t. I, Etyka osobowa, Kraków 2005, s. 1-202.

R. Fenigsen, Eutanazja. Śmierć z wyboru?, Poznań 2002.

Artykuły z miesięcznika "Znak" 2001 nr 7, s. 8-113.

R. Legutko, Tolerancja, Kraków 1998.

Michael Walzer "Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe", Basic Books, 1977; fifth edition, 2015.

Efekty uczenia się:

Postawy - ukształtowanie postawy racjonalnej oceny moralnych zachowań człowieka.

Kompetencja – umiejętność systematycznego przedstawiania podstawowych dylematów związanych z etyką życia indywidualnego.

Wiedza – znajomość podstawowych problemów/alternatywnych rozstrzygnięć/metod uzasadniania stosowanych w obszarze etyki życia

indywidualnego

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia: uczestnictwo w wykładach, znajomość lektur obowiązkowych oraz zdanie egzaminu ustnego.

Zakres tematów:

1. Koncepcje etyki szczegółowej

3. Postawa religijna jako problem moralny

4. Moralna ocena nihilizmu.

5. Samobójstwo.

6. Eutanazja.

7. Szczęście

8. Alkohol, narkotyki, środki pobudzające, cierpienie.

9. Wolność sumienia i religii

10. Wolności słowa i nauki

11. Tolerancja

12. Zabicie człowieka w obronie własnej

13. Teoria wojny sprawiedliwej

14. Aborcja

15. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą mieć formę wykładów z elementami grupowej dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Adam Cebula 10/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)