Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i techniki studiowania UKSW-KTSt
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- Buzan T., Mapy twoich myśli, Wyd. Ravi 1998;

- Cottrel S., Podręcznik umiejętności studiowania, Wyd. Zysk i S-ka 2007;

- Dolińska A., Grabowska M., Nahajowska N., Za darmo nie robię - wolontariat drogą do sukcesu, Wyd. Triada 2016, s.45-58;

- Agrotec Polska, Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy, 2014, s. 65-84;

- Regulamin Studiów UKSW, zał do Uchwały nr 60/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 r.;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

- Zarządzenie Nr 40/2019 Rektora UKSW z dnia 27 września 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przyznawanych z Funduszu Stypendialnego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Na ocenę końcową składa się aktywna praca studenta podczas zajęć oraz wynik testu końcowego.

Za obecność i aktywny udział na zajęciach można otrzymać 35 punktów (5 punktów na każdych zajęciach).

Za test końcowy można otrzymać 65 punktów.

Łącznie 100 punktów.

Oceny:

bardzo dobry 91 - 100 punktów;

dobry plus 81 - 90 punktów;

dobry 71 - 80 punktów;

dostateczny plus - 61 - 70 punktów;

dostateczny - 51 - 60 punktów.

Zakres tematów:

- Specyfika procesu kształcenia na uczelni wyższej; edukacja szkolna a kształcenie akademickie; bycie nauczanym a studiującym.

- Oczekiwania studentów wobec uczelni oraz uczelni wobec studentów.

- Struktura uniwersytetu. Kultura relacji: nauczyciel akademicki – student, student – pracownik administracji uczelni.

- Narzędzia wspierające naukę na UKSW

- Akty prawne i dokumenty ważne w procesie kształcenia: regulamin studiów, organizacja roku akademickiego.

- Prawa i obowiązki studenta.

- Samorządność i autonomia na studiach; aktywność studentów w samorządzie, kołach naukowych.

- Jednostki wspierające rozwój; uczestnictwo studentów w życiu kulturalnym i społecznym; programy wymiany akademickiej.

- Jak i gdzie szukać pomysłów na biznes; formy prowadzenia działalności gospodarczej; sprawdzenie pomysłu na modelu CANVAS; popularne aplikacje i narzędzia wspierające rozpoczęcie i rozwijanie pomysłu na biznes.

- Organizacja i higiena pracy umysłowej.

- Techniki efektywnego uczenia się; mnemotechniki, linearne i nielinearne notowanie, mapy myśli.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, gry dydaktyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Jacek Kołota, Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Beata Karpiuk 162/150 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Jacek Kołota, Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Beata Karpiuk 162/150 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Jacek Kołota, Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Beata Karpiuk 143/150 szczegóły
4 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Jacek Kołota, Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Beata Karpiuk 156/150 szczegóły
5 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Jacek Kołota, Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Beata Karpiuk 146/150 szczegóły
6 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Jacek Kołota, Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Beata Karpiuk 157/150 szczegóły
7 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Jacek Kołota, Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Beata Karpiuk 172/150 szczegóły
8 każda środa, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Jacek Kołota, Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Beata Karpiuk 144/150 szczegóły
9 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Jacek Kołota, Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Beata Karpiuk 141/150 szczegóły
10 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Jacek Kołota, Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Beata Karpiuk 132/150 szczegóły
11 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Jacek Kołota, Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Beata Karpiuk 135/150 szczegóły
12 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Jacek Kołota, Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Beata Karpiuk 142/150 szczegóły
13 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Jacek Kołota, Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Beata Karpiuk 83/150 szczegóły
14 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Jacek Kołota, Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Beata Karpiuk 41/150 szczegóły
15 każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Jacek Kołota, Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Beata Karpiuk 36/150 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)