Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Semantyka i weryfikacja programów WM-MA-SWP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Po każdych zajęciach laboratoryjnymi należy oddać pracę domową. Oddania pracy należy dokonać jedynie poprzez system

Moodle. Trzykrotny brak pracy domowej oznacza niezaliczenie przedmiotu.

W trakcie semestru odbędzie się 6 krótkich sprawdzianów. Za każdy sprawdzian można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Ocena końcowa z laboratoriów jest wystawiana na podstawie 5 najlepszych wyników ze sprawdzianów. Punkty są sumowane i

dzielone na 5.

Skala ocen:

2: 0-55

3: 56-64

3,5: 65-73

4: 74-82

4,5: 83-91

5: 92-100

Nieobecność na sprawdzianie powoduje brak oceny z niego. Nie przewiduję dodatkowych sprawdzianów w takich sytuacjach

(zmniejsza się pula wyników do wyboru najlepszych). Przypadki dłuższych chorób będą rozpatrywane indywidualnie.

Metody dydaktyczne:

Dla wszystkich efektów uczenia się:

metody dydaktyczne: wykład informacyjny,

sposoby weryfikacji: egzamin pisemny, ewentualnie ustny.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne dla wszystkich efektów kształcenia: metoda ćwiczeniowa.

Sposoby weryfikacji: efekty U2, U3, U4 - kartkówki, efekty U1, U4 - prace domowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 1555
William Steingartner 3/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)