Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia osobowości 1 WF-PS-N-PSO1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aolUdAxrTMQnbb4KoGNd1sO7Uh2KZgN6lNZvNS19Shvg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4fee3caf-a8a3-4361-9759-01129924ac28&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3au1yLd7y9IGAjbsiPYYKS_4JMTf9pA46R8JzKei4WjOw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7ff6f76f-9679-4589-9177-caa02d9b376d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3


Literatura:

Literatura

Literatura podstawowa:

Gasiul, H. (2020). Psychologia osobowości. Nurty teorie koncepcje. Warszawa: Diffin. Wydanie 3.

Strelau, J. (2006). Osobowość jako zespół cech. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki t. 2 (s. 525-560).

McCrae, R., Costa, P. (2005). Osobowość dorosłego człowieka. Kraków: Wyd. WAM.

Strus, W. Cieciuch, J. (2014). Poza wielką piątkę - przegląd nowych modeli struktury osobowości. Polskie Forum Psychologiczne, 19(1), 17-49.

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). The Circumplex of Personality Metatraits: A Synthesizing Model of Personality Based on the Big Five. Review of General Psychology, 18(4), 273–286.

Literatura uzupełniająca:

Ashton, M. C., Lee, K. (2005). Honesty-Humility, the Big Five, and the Five-Factor Model. Journal of Personality, 73(5), 1321-1353.

Ashton, M. C., Lee, K. (2007). Empirical, theoretical, and practical advantages of the HEXACO model of personality structure. Personality and Social Psychology Review, 11, 150-166.

Cieciuch, J., Łakuta, P., Strus, W., Oltmanns, J. R., Widiger, T. (2021). Pomiar zaburzeń osobowości w systemie diagnostycznym ICD-11: Polska adaptacja Inwentarza osobowości PiCD. Psychiatria Polska, 247.

Cieciuch, J., Strus, W. (2017). The Two-Factor Model of personality. W: V. Zeigler-Hill, T. Shackelford (red.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences.

DeYoung, C. G. (2006). Higher-order factors of the Big Five in a multiinformant sample. Journal of Personality and Social Psychology, 91, 1138–1151.

DeYoung, C. G. (2015). Cybernetic Big Five Theory. Journal of Research in Personality, 56, 33-58.

DeYoung, C. G., Peterson, J. B., Higgins, D. M. (2002). Higher-order factors of the Big Five predict conformity: Are there neuroses of health? Personality and Individual Differences, 33, 533–552.

DeYoung, C. G., Quilty, L. C., Peterson, J. B. (2007). Between facets and domains: 10 aspects of the Big Five. Journal of Personality and Social Psychology, 93(5), 888-896.

Digman, J. M. (1997). Higher-order factor of the Big Five. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 1246-1256.

Gorbaniuk, O., Budzińska, A., Owczarek, M., Bożek, E., Juros, K. (2013). The Factor Structure of Polish Personality-Descriptive Adjectives: Psycho-lexical Study. European Journal of Personality, 27, 304–318.

Hofstee, W. K. B., De Raad, B., Goldberg, L. R. (1992). Integration of the Big Five and circumplex to trait structure. Journal of Personality and Social Psychology, 63(1), 146-163.

Musek, J. (2007). A general factor of personality: Evidence of the Big One in the five-factor model. Journal of Research in Personality, 41, 1213-1233.

Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Strus, W., Cieciuch, J., Czuma, I., Żechowski, C., Markon, K. E., Krueger, R. F. (2019). Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część I – podstawy teoretyczne. Psychiatria Polska, 53(1), 7–22.

Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Strus, W., Cieciuch, J., Czuma, I., Żechowski, C., Markon, K. E., Krueger, R. F. (2019). Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część II – wyniki empiryczne. Psychiatria Polska, 53(1), 23–48.

Rushton, J. P., Irving, P (2011). The General Factor of Personality: normal and abnormal. W: T. Chamorro-Premuzic, S. von Stumm, A. Furnham (red.). The Wiley-Blackwell Handbook of Individual Differences, First Edition (s. 134-163). Blackwell Publishing Ltd.

Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Szarota, P., Izdebski, P. K. (2020). Psychometric properties of the Polish versions of the HEXACO-60 and the HEXACO-100 personality inventories. Current Issues in Personality Psychology, 8(3), 255–278.

Strus, W., & Cieciuch, J. (2017). Towards a synthesis of personality, temperament, motivation, emotion and mental health models within the Circumplex of Personality Metatraits. Journal of Research in Personality, 66, 70–95. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2016.12.002

Strus, W., & Cieciuch, J. (2019). Are the questionnaire and the psycho-lexical Big Twos the same? Towards an integration of personality structure within the Circumplex of Personality Metatraits. International Journal of Personality Psychology, 5, 18–35. https://doi.org/10.21827/ijpp.5.35594

Strus, W., & Cieciuch, J. (2021a). Higher-order factors of the Big Six – Similarities between Big Twos identified above the Big Five and the Big Six. Personality and Individual Differences, 171, Article 110544. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110544

Strus, W., & Cieciuch, J. (2021b). The Circumplex of Personality Metatraits and the HEXACO model: Toward refinement and integration. Journal of Personality. Advance Online Publication. https://doi.org/10.1111/jopy.12616

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2011). Kołowy model struktury cech osobowości w ujęciu Lewisa Goldberga. Studia Psychologica, 11(2), 65-93.

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Circumplex structure of personality traits measured with the IPIP-45AB5C questionnaire in Poland. Personality and Individual Differences, 71, 77–82.

Zawadzki, B., Strelau, J. (2010). Structure of personality: Search for a general factor viewed from a temperament perspective. Personality and individual differences, 49(2), 77-82.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym (zestaw 20 pytań z wielokrotnym wyborem lub do uzupełnienia). Zaliczenie egzaminu wymaga poprawnych odpowiedzi na minimum 10 pytań. Ocena dobra od minimum 14 poprawnych odpowiedzi, bardzo dobra od 18. Dopuszczalna jest forma egzaminu ustnego.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Wiedza potoczna a wiedza naukowa o osobowości. Pojęcie osobowości. Miejsce psychologii osobowości wśród innych dyscyplin psychologii. Podstawowe problemy psychologii osobowości. Kryteria teorii osobowości.

2. Podstawowe nurty teoretyczne w psychologii osobowości. Sposoby interpretacji cech we współczesnej psychologii

3. Teorie cech – podejście dyspozycyjne

4. Teorie cech – podejście deskryptywne

5. Model Wielkiej Piątki a Pięcioczynnikowy Model Osobowości i Pięcioczynnikowa Teoria Osobowości

6. Patologiczna Wielka Piątka – nowe modele zaburzeń osobowości w ujęciu DSM-5 oraz ICD-11

7. Poza Wielką Piątkę: problemy i możliwości

8. Model HEXACO

9. Alternatywne modele cech niższego rzędu – badania i implikacje teoretyczne

10. Cechy wyższego rzędu – empiryczne odkrycie i znaczenie teoretyczne

11. Cybernetyczna Teoria Wielkiej Piątki

12. Kołowy Model Metacech Osobowości

Metody dydaktyczne:

Wykład uzupełniony prezentacją i dyskusją.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 1440
Włodzimierz Strus 93/80 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)