Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka oznaczania chemicznych zanieczyszczeń żywności WF-OB-METH
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3adGXozwyy3jjz8b4KtLzOAcsunIzmJblYNavknZCuu4E1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=313a0f19-0884-46cf-9dfc-f7778e6a7d83&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3adGXozwyy3jjz8b4KtLzOAcsunIzmJblYNavknZCuu4E1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=313a0f19-0884-46cf-9dfc-f7778e6a7d83&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. Podstawy chromatografii - Z. Witkiewicz, WNT, Warszawa 2005.

2. Chromatografia gazowa - J. Hepter, Z. Witkiewicz, WNT, Warszawa 2009.

3. Zasady spektroskopowe w chemii analitycznej - A. Cygański, WMT. Warszawa 2002.

4. Walidacja metod analizy chemicznej - J. Pawalczyk, M. Zając, UM Poznań, Poznań 2001.

5. Zapewnienie jakości analiz chemicznych - pod redakcją M. Dobeckiego, IMP, Łódź 2004.

Efekty uczenia się:

Student ma rozszerzoną wiedzę i podstawowe umiejętności posługiwania się wybranymi technikami pomiarowymi wykorzystywaną w analizie zanieczyszczeń żywności.

Student potrafi wytypować właściwą technikę pomiarową do badania wybranej grupy zanieczyszczań żywności.

Student rozumie, że jeśli to zagadnienie będzie przedmiotem przyszłych zainteresowań konieczne jest dalsze poszerzanie wiedzy i umiejętności w tym obszarze.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 30-60 godz.

Suma godzin (średnio): 60 [60/30(25)=2]

Liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach i przygotowanie sprawozdania z wskazanego ćwiczenia.

Krótkie ok. 10 min. kolokwia na zaliczenie z tematyki ćwiczenia.

Dopuszcza się 2-ch absencji na ćwiczeniach z koniecznością zaliczenia tematyki indywidualnie.

Zakres tematów:

Zaprezentowane techniki:

1. Prezentacja technik chromatograficznych: GC/ECD, GC/MS, GC/FID, GC/NPD, HPLC, LC.

2. Prezentacja technik spektrometrycznych: ASA, ICP, spektrofotometria.

3. Zajęcia praktyczne z doboru właściwej techniki pomiarowej do wybranej grupy zanieczyszczeń żywności.

4. Prezentacja i praktyczne przeprowadzenie badań sensorycznych (organoleptycznych).

5. Walidacja metod analitycznych.

6. Kontrola jakości pracy laboratorium.

7. Akredytacja laboratoriów badawczych.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne lub aktywny udział w pokazach. Część teoretyczna będzie prowadzona w formie zdalnej. Natomiast część praktyczna w formie stacjonarnej. Zajęcia stacjonarne będą prowadzone w blokach zajęciowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 420
Maciej Sierakowski, Katarzyna Góralczyk 8/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)