Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Uzależnienia behawioralne WF-PS-N-UBH
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aBssy_5xtj9ISXgpuAIoKL7CmXcLeQhvTnPCAwCVTMV81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b84cf7e5-3330-4369-b51c-c83b882d8d16&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Majchrzak, P., Ogińska-Bulik, N. (2010). Uzależnienie od Internetu. Łódź: Wydawnictwo AHE.

Niewiadomska, I. (2015). Hazard i inne uzależnienia behawioralne. Warszawa: Res Humanae.

Woronowicz B. T. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.

Grzegorzewska I. (2018). Uzależnienia behawioralne. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

wiedza: student zna definicje uzależnienia, rozpoznaje objawy uzależnienia, rozróżnia modele uzależnień, wskazuje problemy osoby uzależnionej i jej rodziny;

umiejętności: student analizuje problemy osoby uzależnionej, rozpoznaje motywy postępowania osoby uzależnionej, planuje pomoc dla osoby uzależnionej i jej rodziny;

kompetencje: student jest otwarty na problemy osób uzależnionych, kreatywny w pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Metody i kryteria oceniania:

obecność,

sprawdzian wiedzy;

prezentacja

nie używamy podczas zajęć tel. komórkowych i smartfonów

Zakres tematów:

tematy:

1. Czynniki wpływające na rozwój uzależnienia.

(biologiczne, społeczne, psychologiczne, kulturowe, duchowe).

2. Identyfikacja osób uzależnionych od czynności (wskaźniki kliniczne, testy diagnostyczne, badania laboratoryjne)

3. Kryteria uzależnień wg Światowej Organizacji Zdrowia i Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (zmiany w zachowaniu, subiektywne, psychobiologiczne).

4. Wybrane problemy diagnostyczne spotykane u osób uzależnionych

(podwójna diagnoza, zaburzenia neurotyczne, nastroju, osobowości, zmiany organiczne).

5. Modele pomocy osobom uzależnionym (psychologiczny, społeczny, medyczny, moralny, samopomocowy).

6. Podstawy konstruowania indywidualnych programów pomocy osobom uzależnionym (w psychologii poznawczej, behawioralnej, ekologicznej).

7. Pomoc rodzinie z problemem uzależnień (model strategicznej komunikacji, sieci ekologicznej, strukturalny).

8. Rola i znaczenie profilaktyki uzależnień (dostarczanie informacji, radzenie sobie ze stresem, rozwój umiejętności interpersonalnych).

Metody dydaktyczne:

miniwykład

praca w grupach

dyskusja

rozwiązywanie problemów

analiza tekstów

filmy dydaktyczne

prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 1454
Sławomir Ślaski 10/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)