Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ruchy społeczne WSE-BWZ-RS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6f3fe2b271544951ab607991d3fbb44a%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a46d1f7a-64d6-4624-93dd-b5e15343bd5d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Materiały obowiązkowe i uzupełniające udostępnione są na Moodle.

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa , Kraków 2002, s. 148-176.

2. Wnuk-Lipiński E., Socjologia Życia publicznego, Warszawa 2005, s. 211-232.

3. Rucht D., Wpływ kontekstów narodowych na strukturę ruchów społecznych: przekrój porównawczy według typów ruchu i krajów w: Siemieńska R. (red.), Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, s. 196-212.

4. Gliński P., Polscy Zieloni, Warszawa 1996, 17-45.

5. Offe C., Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej* w: Władza i społeczeństwo, antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, wybór i opracowanie J. Szczupaczyński, Warszawa 1995, s. 226-232.

6.Porta D., Diani M., Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009, 1-26, 188-197, 250-277.

LITERATURA POMOCNICZA:

1. Putnam R., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2008, s. 33-43, 250-306.

2. Heywood A., Politologia, 334-357.

3. Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2007, s. 255-278.

4. Gorlach K., Mooney P. (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa 2008.

5. Paleczny T., Nowe ruchy społeczne, Kraków 2010.

6. Tarrow S., Walka o reformę w: Siemieńska R. (red.), Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, s. 185-193.

Zakres tematów:

1. Aktorzy zbiorowi w przestrzeni publicznej: kryteria klasyfikacji aktorów zbiorowych, ruch społeczny jako aktor zbiorowy (definicja, ogólna charakterystyka).

2. Geneza ruchów społecznych: czynniki instytucjonalno-historycznych, które sprzyjały ich powstawaniu; determinanty formowania się ruchów w ujęciu teorii (teoria zachowań zbiorowych, teoria mobilizacji zasobów, teoria nowych ruchów społecznych).

3. Dynamika ruchów społecznych: fazy rozwoju od etapu wyłaniania się, poprzez mobilizację i rozwój, ku instytucjonalizacji i atrofii; warunki wyłaniania się RS wg Smelsera; pojęcie relatywna deprywacja i pluralistyczna ignorancja; wewnętrzny układ sił w grupie a szansa podjęcia działania kolektywnego; "masa krytyczna"; rekrutacja (modele, fale, hamulce); warstwy uczestnictwa; normy grupowe; dobra publiczne i "syndrom pasażera na gapę"; wzmacnianie motywacji do uczestnictwa; kres ruchu.

4. Typologie ruchów społecznych: wybrane kryteria klasyfikacji (Sztompka, Aberle, Offe).

5. Struktury, zasoby, strategie działania RS: rodzaje struktur organizacyjnych, zalety i zagrożenia zróżnicowania strukturalnego, klasyfikacja zasobów, koncepcja struktury kontekstu D. Ruchta, sposoby działania RS, logika i formy protestu (logika liczb, logika szkód, logika świadectwa).

6. Zjawisko instytucjonalizacji i profesjonalizacji RS i jego konsekwencje: porównanie modelu tradycyjnego z modelem profesjonalnym RS, zagrożenia biurokratyzacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 15:30 - 17:45, sala 418
Małgorzata Pawlus 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)