Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego: wprowadzenie do tłumaczenia WH-F-FW-I-3-WproTlum
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aoE7gYPZ_2xGdIfTuil-eDbBGQ4KQoEsqqwg0moJiCPo1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=9e67e1dd-867a-42c6-bf2b-3e00cc27fb27&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

S. Bailini, S. Consonno, I verbi italiani. Alma Edizioni, Firenze 2008.

K. Foremniak, Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka, cz. 3, Preston Publishing, Warszawa 2017.

K. Foremniak, Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka, cz. 4, Preston Publishing, Warszawa 2018.

C. M. Naddeo, I pronomi italiani. Alma Edizioni, Firenze 2005.

Materiały własne prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student:

- Ma świadomość zmienności języka, w szczególności jego warstwy semantycznej, jak również ewolucji systemów gramatycznych.

- Posiada znajomość języka / języków specjalności: dla specjalności filologia klasyczna, znajomość języka greckiego i łacińskiego pozwalającą na przekład tekstu o umiarkowanym poziomie trudności; dla filologii nowożytnych, znajomość języka specjalności na poziomie co najmniej C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

- Posługuje się uznanymi w filologii metodami, przy czym w swojej pracy wykazuje zdolność do zachowania spójności metodologicznej.

- Posiada umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu o umiarkowanym stopniu trudności, rozumie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat obszaru kulturowego wybranej specjalności.

- Rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy.

- Prawidłowo identyfikuje priorytety związane z wykonywaniem pracy/ aktualnego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach.

- obecność na zajęciach (student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności).

- zaliczenie kartkówek oraz kolokwium na koniec semestru.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

- il futuro semplice e composto

- il congiuntivo (presente, passato, imperfetto, trapassato)

- il periodo ipotetico (I, II, III e misto)

- le preposizioni

- i pronomi (diretti, indiretti, combinati ecc.)

- le particelle ci e ne

Metody dydaktyczne:

- prezentacja/ wykład

- praca własna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, e-learning, sala e-learning
Ewa Nicewicz 9/9 szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 302
9/9 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.