Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka greckiego WH-FK-I-1-PrakNauG-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podręcznik:

M. Borowska, Mormolyke, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, wyd. dowolne;

Słownik grecko-polski (Z. Abramowiczówny lub O. Jurewicza).

Zakres tematów:

Treści merytoryczne: wiadomości wstępne o języku greckim, alfabet, przydechy, akcenty, zasady wymowy. Deklinacje I-III. Koniugacja I - czasy praesens, imperfectum, aoristus I i II, futurum (tryb oznajmujący, rozkazujący, bezokolicznik, imiesłowy). Odmiana i stopniowanie przymiotników. Tworzenie i stopniowanie przysłówków. Liczebniki główne i porządkowe.

Podstawowe wiadomości o składni: orzeczenie imienne, szyk orzecznikowy i szyk przydawkowy, accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo, genetivus absolutus, genetivus partitivus.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 214
każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 302
Filip Doroszewski 31/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)