Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łacińskiego WH-FK-I-2-PrakNauL-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0UUfgZycmIQYot4lj6hKyyRN9jC0tL-4w75oA7aEVJo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8a670bf2-62bb-4d99-a499-1760ff72d4bf&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Słowniki łacińsko-polskie

Efekty uczenia się:

F1_W06

F1_U03

F1_U05

F1_U13

F1_K01

F1_K03

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się będą weryfikowane na kolokwiach śródsemestralnych.

Na ocenę dostateczną student umie samodzielnie dokonać analizy gramatycznej tekstu łacińskiego o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaproponować roboczy przekład przynajmniej połowy tego tekstu

Na ocenę dobrą student umie samodzielnie dokonać analizy gramatycznej tekstu łacińskiego o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaproponować roboczy przekład całości tekstu.

Na ocenę bardzo dobrą student umie samodzielnie dokonać analizy gramatycznej tekstu łacińskiego o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaproponować prawidłowy jego przekład.

Zakres tematów:

Uzupełnienie odmiany czasowników regularnych (formy złożone);

Stopniowanie przymiotników;

Participium praesentis activi;

Ablativus absolutus;

Odmiana czasowników nieregularnych;

Liczebniki główne i porządkowe;

Zdania podrzędne;

Participia futuri, składnie omowne, gerundium.

Metody dydaktyczne:

Metoda warsztatowa z elementami wykładu.

Samodzielne przygotowywanie przekładu i analizy gramatycznej wybranych tekstów łacińskich, sprawdzanie go w grupie i dyskutowanie o napotkanych trudnościach, wspólne rozwiązywanie trudniejszych kwestii, poprawianie przekładu i analizy gramatycznej według wskazówek opiekuna naukowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 327
każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 327
Beata Spieralska-Kasprzyk 8/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)