Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia starożytna WH-FK-I-3-HistStar
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0ab86eb91f1f4d588ecf9b2ebbab7253%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6948ddb3-d1e9-463d-b503-d57f14ee0835&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia Starożytna (wiele wydań)

A. Ziółkowski, Historia Starożytna, Warszawa 2010

M. Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu (wiele wydań)

Metody i kryteria oceniania:

Test ze znajomości podstawowych dat/pojęć/osób i egzamin ustny.

0-49,5 pkt: ndst; 50-59,5: dst; 60-69,5: Dst +; 70-79,5: Db; 80-89,5: Db+; 90-100 bdb

Na ocenę niedostateczną: student nie posiada elementarnej wiedzy o kulturze Rzymu okresu cesarskiego tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); nie dostrzega i nie rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, posiada podstawową wiedzę o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim. Nie posiada elementarnej wiedzy o historii Rzymu okresu cesarskiego tak w wymiarze politycznym, jak ekonomicznym, społecznym czy kulturowym. Nie posługuje się w sposób dostateczny terminologią z zakresy historii świata antycznego

Na ocenę dostateczną: student posiada elementarną wiedzę o kulturze Rzymu okresu cesarskiego tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); dostrzega i rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, posiada podstawową wiedzę o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim. Posiada elementarną wiedzę o historii Rzymu okresu cesarskiego tak w wymiarze politycznym, jak ekonomicznym, społecznym czy kulturowym. Posługuje się w sposób dostateczny terminologią z zakresy historii świata antycznego

Na ocenę dobrą: student posiada wystarczającą wiedzę o kulturze starożytnego Rzymu okresu cesarskiego, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); dostrzega i rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, posiada podstawową wiedzę o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim. Posiada wystarczającą wiedzę o historii starożytnego Rzymu okresu cesarskiego tak w wymiarze politycznym, jak ekonomicznym, społecznym czy kulturowym. Posługuje się wystarczająco sprawnie terminologią z zakresy historii świata antycznego

Na ocenę bardzo dobrą: student posiada podstawową wiedzę o kulturze starożytnego Rzymu okresu cesarskiego, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); dostrzega i rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, posiada podstawową wiedzę o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim. Posiada podstawową wiedzę o historii Rzymu okresu cesarskiego tak w wymiarze politycznym, jak ekonomicznym, społecznym czy kulturowym. Sprawnie posługuje się terminologią z zakresy historii świata antycznego

Zakres tematów:

1. I triumwirat.

2. II triumwirat.

3. Rzym i świat hellenistyczny.

4. Pryncypat - zręby ustroju.

5. Podboje Augusta i problem sukcesji.

6. Rzym za panowania dynastii julijsko-klaudyjskiej.

7. Rzym Flawiuszy.

8. Dobrzy cesarze.

9. W stronę kryzysu.

10. Dioklecjan i Konstantyn.

11. Chrześcijaństwo - od nowinki religijnej do religii panującej.

12. Rzym a barbarzyńcy.

13. Upadek imperium - przyczyny i skutki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 323
Anna Zajchowska-Bołtromiuk 3/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)