Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka polskiego (fonetyka i fonologia) WH-FP-I-1-GOJP.FiF-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2007

2. M. Wiśniewski, Zarys Fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. J. Szpyra-Kozłowska, Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Lublin 2002

2. L. Dukiewicz, I. Sawicka, Gramatyka współczesnego języka Polskiego. Fonetyka i fonologia, Kraków 1995

Zakres tematów:

1. fonetyka a fonologia (na tle systemu językowego)

2. wokalizm polski (cechy artykulacyjne samogłosek ustnych; asynchroniczna realizacja nosowości; podwyższenie artykulacyjne samogłosek)

3. konsonantyzm polski (cechy artykulacyjne spółgłosek polskich; klasyfikacja spółgłosek polskich; upodobnienia wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe)

4. fonetyka międzywyrazowa (udźwięczniająca i ubezdźwięczniająca)

5. fonologia - podstawowe pojęcia (fonem, cechy dystynktywne i niedystynktywne; alofony)

6. fonem - definicje pojęcia (szkoła kazańska; szkoła praska; szkoła moskiewska; kognitywne koncepcje fonemu)

7. opis fonologiczny współczesnej polszczyzny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 214
jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:45 - 11:15, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 214
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:45 - 11:15, e-learning, sala e-learning
Mateusz Kowalski 20/20 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 214
jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:30 - 13:00, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 214
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:30 - 13:00, e-learning, sala e-learning
Mateusz Kowalski 20/20 szczegóły
3 każdy piątek, 15:00 - 16:30, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 214
jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:00 - 16:30, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 214
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:00 - 16:30, e-learning, sala e-learning
Anna Dąbrowska-Kamińska 26/25 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)