Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła literackiego WH-FPZ-I-1-AnDzLiter
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Zakres tematów:

14 października 2022

Wprowadzenie do zajęć z Analizy dzieła literackiego. Omówienie problematyki.

28 października 2022 ON-LINE

S. Sawicki, Uwagi o analizie utworu literackiego, w tomie: Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1981, s. 123-152.

18 listopada 2022

D. Korwin-Piotrowska, Liryka, poezja czy wiersz?, w: tejże, Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011, s. 169-188.

J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński „Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego” w: Liryka polska. Interpretacje, Gdańsk 2001, s. 44-64.

2 grudnia 2022

T. Dobrzyńska, W poszukiwaniu nowego sensu, w: tejże, Od słowa do sensu. Studia o metaforze, Warszawa 2012, s.27-42.

J. Słowacki, Gdy noc głęboka wszystko uspi i oniemi…, w: Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy. Analizy i interpretacje, pod red. S. Makowskiego, Warszawa 1980.

M. Głowiński, Cyprian Norwid „Laur dojrzały”, w: Liryka polska. Interpretacje, pod red. J. Prokopa i J. Sławińskiego, Gdańsk 2001, s. 193-199.

Z. Łapiński, Cyprian Norwid „Spartakus”, w: Liryka polska. Interpretacje, pod red. J. Prokopa i J. Sławińskiego, Gdańsk 2001, s. 200-207.

16 grudnia 2022

J. Kwiatkowski, Leopold Staff „Podwaliny”, w: Liryka polska. Interpretacje, pod red. J. Prokopa, J. Sławińskiego, Gdańsk 2001, s. 283-292.

J. Sławiński, Krzysztof Kamil Baczyński „Historia”, w: Liryka polska. Interpretacje, pod red. J. Prokopa, J. Sławińskiego, Gdańsk 2001, ss. 428-440.

13 stycznia 2023 ON-LINE

J. Sławiński, O problemach „sztuki interpretacji”, w: Liryka polska. Interpretacje, pod red. Jana Prokopa i Janusza Sławińskiego, Gdańsk 2001 lub J. Sławiński, O problemach „sztuki interpretacji, w: Dzieło, język, tradycja, Kraków 1988.

20 stycznia 2023

M. Peroń, Z pończochami istny dramat. O wierszu „Jedwab duszy” Zbigniewa Herberta, w: Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, pod red. J. Ruszara, Kraków 2015, s. 311-322.

3 lutego 2023

H. Markiewicz, Odmiany intertekstualności, w: tenże, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989.

M. Głowiński, O intertekstualności, w: Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa, pod red. H. Markiewicza i J. Sławińskiego, Kraków 1992.

24 lutego 2023

G. Halkiewicz-Sojak, Dialog wierszy czy dialog poetów? „Idee i prawda” Cypriana Norwida oraz „Ścieżka” Zbigniewa Herberta, w: Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, pod red. J. Ruszara, Kraków 2015, s. 233-242.

10 marca 2023

D. Korwin-Piotrowska, Dramat: słowo jako działanie, w: tejże, Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011, s. 219-240.

W. Gombrowicz, Iwona, księżniczka Burgunda, w: tegoż, Dramaty, Kraków 1988.

M. Żółkoś, Witold Gombrowicz „Iwona, księżniczka Burgunda”. Dramat utraconej indywiduacji, w: Dramat polski. Interpretacje, część 2: po roku 1918, pod red. J. Ciechowicza i Z. Majchrowskiego, wstęp i posłowie D. Ratajczakowej, Gdańsk 2001, s. 134-147.

24 marca 2023

C. Norwid, Aktor, w: tegoż, Dzieła wszystkie, t. V: Dramaty I, oprac. J. Maślanka, Lublin 2015.

S. Rzepczyński, Cyprian Norwid „Aktor”, w: Dramat polski. Interpretacje, część 1: Od wieku XVI do Młodej Polski, pod red. J. Ciechowicza i Z. Majchrowskiego, wstęp i posłowie D. Ratajczakowej, Gdańsk 2001, s. 294-306.

14 kwietnia 2023

D. Ratajczakowa, Galerie Lafayette albo o sztuce interpretacji, w: Dramat polski. Interpretacje, red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, t. 1, Gdańsk 2001, s. 5-20.

S. Wyspiański, Wyzwolenie, oprac. Aniela Łempicka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970.

28 kwietnia 2023 ON-LINE

A.Wójcik, „Wyzwolenie” Stanisława Wyspiańskiego w świetle intertekstualności, „Roczniki Humanistyczne” 1998, t. XLVI, z. 1.

M. Prussak, Stanisław Wyspiański „Wyzwolenie”, w: Dramat polski. Interpretacje, red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, t. 1, Gdańsk 2001, s. 340-355.

12 maja 2023

S. Sawicki, „Stygmat” Cypriana Norwida, w: Nowela. Opowiadanie. Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, red. K. Bartoszyński, M. Jasińska, S. Sawicki, Warszawa 1979, s. 35-49.

26 maja 2023

D. Korwin-Piotrowska, Zamiast podsumowania – sugestie przed analizą tekstu, w: tejże, Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011, s. 341-348.

9 czerwca 2023 ON-LINE

Podsumowanie zajęć; Omówienie prac pisemnych.

Metody dydaktyczne:

- klasyczna metoda problemowa / dyskusja

- metody ćwiczeniowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 323
Magdalena Woźniewska-Działak 18/20 szczegóły
2 co drugi piątek (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala 323
Magdalena Woźniewska-Działak 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)