Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy zarządzania treścią w internecie WH-KU-I-1-SysZarzTr
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kuliński Ł., 2010, Systemy Zarządzania Treścią jako informatyczne systemy informacyjne, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, 427-434 - https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Ekonomiczne_Problemy_Uslug/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2010-t-n57/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2010-t-n57-s427-434/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2010-t-n57-s427-434.pdf

Stach S., Smyrnova-Trybulska E., 2012, Zastosowanie systemów CMS w tworzeniu przestrzeni informacyjno-edukacyjnej w internecie, Katowice - https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16287

Urban D., 2013, Analiza przepisów prawa wspólnotowego w zakresie digitalizacji i udostępniania dorobku kulturowego pod względem ich zgodności z założeniami projektu proponowanego do realizacji w ramach PO PC, NIMNOZ - https://www.nimoz.pl/files/articles/118/01_Analiza%20przepis%C3%B3w%20prawa%20wsp%C3%B3lnotowego.pdf

Ciemieniewska J., Pliszka S., Analiza odbiorców projektu e-muzea. Użytkownicy Internetu, NIMOZ - https://www.nimoz.pl/files/articles/124/07_Analiza_odbiorcow_PBI.pdf

Możdżeń M., Strycharz J., 2014, Analiza determinantów popytu na usługi projektu e-muzea. Trendy i pozycja strategiczna przedsięwzięcia, Kraków / NIMOZ - https://www.nimoz.pl/files/articles/123/06_Raport_Analiza_Popytu.pdf

Moczulski A., Zamojski C., 2014, Analiza portali i serwisów udostępniających zbiory muzealne w Internecie, NIMOZ - https://www.nimoz.pl/files/articles/119/02_Analiza_serwisow_muzealnych_2014.pdf

Zapłata R., (red.), 2016, „Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach” - Warszawa /UKSW.

Maj A., 2010, "Media w podróży", ExMachina, Katowice - https://www.researchgate.net/publication/215446905_Media_w_podrozy_Media_in_Travel

Literatura uzupełniająca:

Technolęki. Kulturowe oblicza lęku przed technologią – Kultura Współczesna, nr 2(101)/2018 - https://www.nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/archiwum/545416286

Algorytmiczna Kultura – Kultura Współczesna, nr 1(104)/2019 - https://www.nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/archiwum/algorytmiczna-kultura

Niepełnosprawność i technologia – Kultura Współczesna, nr 3(102)/2018 - https://www.nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/archiwum/niepelnosprawnosc-i-technologia

Manovich Lev: Język nowych mediów. Przeł. P. Cypryański, Warszawa 2006 - https://monoskop.org/images/2/27/Manovich_Lev_Jezyk_nowych_mediow_2006_PL.pdf

Sidey Myoo, 2013, Ontoelektronika, Kraków - http://www.sideymyoo.art.pl/wp-content/uploads/2018/12/Sidey-Myoo_Ontoelektronika.pdf

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Kultura cyfrowa – społeczeństwo informacyjne – cz. I

3. Kultura cyfrowa – społeczeństwo informacyjne – cz. II

4. Kultura cyfrowa – społeczeństwo informacyjne – cz. III

5. Systemy Zarządzania Treścią – zagadnienia teoretyczne – cz. I

6. Systemy Zarządzania Treścią – zagadnienia teoretyczne – cz. II

7. Systemy Zarządzania Treścią – zagadnienia teoretyczne – cz. III

8. Szablony CMS – cz. I

9. Szablony CMS – cz. II

10. Szablony CMS – cz. III

11. Projektowanie UX

12. Prezentacje studentów/ek

13. Praca z zasobami cyfrowymi – samodzielna i/lub zespołowa – cz. I

14. Praca z zasobami cyfrowymi – samodzielna i/lub zespołowa – cz. I

15. Podsumowanie i zaliczenie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 410A
jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:00 - 16:30, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 410A
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:00 - 16:30, e-learning, sala e-learning
Rafał Zapłata 24/24 szczegóły
2 co drugi piątek (parzyste), 15:00 - 16:30, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 410A
Rafał Zapłata 19/24 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)