Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do kulturoznawstwa WH-KU-I-1-Wst.ku-W-Z
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Wprowadzenie do kulturoznawstwa, A. Assmann, 2015

Kulturo-znawstwo - dyscyplina bez dyscypliny? (red. W. Burszta, M. Najuszkiewicz), 2010

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak wykład problemowy a weryfikowane przez ustny egzamin przedmiotowy.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak wykład konwersatoryjny a weryfikowane przez ustny egzamin przedmiotowy.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane takimi metodami, jak wykład konwersatoryjny a weryfikowane przez ustny egzamin przedmiotowy.

Zakres tematów:

1/ Wprowadzenie

2/ Przegląd podstawowych pojęć

3/ Kultura a komunikacja (język, dyskurs, semiotyka)

4/ Kultura popularna

5/ Kultura, konsumpcja, ekonomia

6/ Wizualność w kulturze

7/ Kultura cyfrowa i netnografia

8/ Doświadczenie w kulturze

9/ Uczestnicztwo w kulturze - kultura uczesstnictwa

10/ Kultura a tożsamość

11/ Rożnorodnosc kulturowa

12/ Tradycja, przeszłość, historia mówiona

13/ Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Wyklad.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 210
Marcin Jewdokimow 44/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)