Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza porównawcza mediów WH-KU-I-2-AnPorMed
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa złączana na platformie Moodle

1. E. Kasperski, Podstawy komparatystyki, [w tegoż:] Kategorie komparaty-styki, Warszawa 2010.

2. E. Kasperski, Status poznawczy komparatystyki, [w tegoż:] Kategorie komparatystyki, Warszawa 2010.

3. A. Kibedi Varga, Kryteria opisu relacji między słowem a obrazem, [w:] Słowo/obraz, red. Grzegorz Godlewski i inni, UW, Warszawa 2010.

4. S. Wysłouch, Ut pictura poesis – stara formuła i nowe problemy, [w:] Ut pictura poesis, red. S. Wysłouch, M. Skwara, Gdańsk 2006.

5. M. Delaperrièr, Metafora horyzontu, czyli o powinowactwie sztuk i feno-menologicznym widzeniu świata w poezji Juliana Przybosia, [w tejże:] Pod znakiem antynomii, Warszawa 2006.

6. A. Smaga, Formistyczne obrazy i wiersze Tytusa Czyżewskiego, „Polonisty-ka” 2007, nr 1.

7. M. P. Markowski, Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne z dołączeniem krót-kiego komentarza, „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Diagnoza oczekiwań

2. Zasady komparatystyki. Przestrzeń porównania

3. Status poznawczy komparatystyki. Metoda porównawcza

4. Status poznawczy komparatystyki. Metoda porównawcza cdn.

5. Media-nośniki pierwszego stopnia (językowe)

6. Media-nośniki pierwszego stopnia (obrazowe)

7. Podstawowe terminy z zakresu sztuk pięknych

8. Kryteria opisu relacji multi- i transmedialnych.

9. Komparatystyka interdyscyplinarna na przestrzeni historii kultury i współcześnie

10. Wtórne formy medialne (obrazy i poezja). Ekfraza - wprowadzenie

11. Ekfraza (G. Klimt – „Judyta”, S. Rosa – „Pejzaż z postaciami”, E. Hopper – „Pokój hotelowy”; Cz. Miłosz – cykl „O!). Powtórzenie przed testem

12. Test końcowy

13. Aktualne zagadnienie komparatystyczne

14. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 410
Agnieszka Smaga 25/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)