Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań kulturoznawczych WH-KU-II-1-MetBadKul
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awbYrDF1LVC-LScjSRyvkV_ta79b0g44Ltsm6YBdvqTM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1a93abf5-42d1-4f8e-8e3d-6e39c7c8dd64&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awbYrDF1LVC-LScjSRyvkV_ta79b0g44Ltsm6YBdvqTM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1a93abf5-42d1-4f8e-8e3d-6e39c7c8dd64&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa:

"Metody badań jakościowych", t. 1 i 2, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, red. naukowa wyd. polskiego K. Podemski, Warszawa 2021.

Literatura dodatkowa:

- G. Godlewski, "Luneta i radar. O dwóch strategiach badań kulturoznawczych", w: "Kulturo-znawstwo. Dyscyplina bez dyscypliny?", red. W.J. Burszta, M. Januszkiewicz, Warszawa 2010, s. 51-64.

- P. Saukko, "Metodologie dla studiów kulturowych. Podejście integrujące", tłum. M. Bobako, w: "Metody badań jakościowych", t. 1, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, red. naukowa wyd. polskiego K. Podemski, Warszawa 2021.

- T. Paleczny, "W poszukiwaniu nowego paradygmatu w naukach o kulturze. Ku antropologii postmodernistycznej", "Politeja" 2005, nr 3, s. 24-39.

- Th. Kuhn, "Struktura rewolucji naukowych", przeł. H. Ostromięcka, Warszawa 2009.

- D. Bachmann-Medick, "Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze", przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2012.

- Barbara Jabłońska, "Krytyczna analiza dyskursu. Refleksje teoretyczno-metodologiczne", "Przegląd Socjologii Jakościowej" 2006, nr 1, s. 53-67.

- "Badania jakościowe", t. 2: Podejścia i teorie, red. D. Jemielniak, Warszawa 2012.

- "Badania jakościowe", t. 1: "Metody i narzędzia", red. D. Jemielniak, Warszawa 2012.

- "Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów", red. M.Frąckowiak, K. Olechnicki, Warszawa 2011

- "Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych", red. R. Wodak, M.Krzyżanowski, Warszawa 2011

- D. Silverman, "Prowadzenie badań jakościowych", przeł. J.Ostrowska, Warszawa 2010

- U. Flick, "Projektowanie badania jakościowego", Warszawa 2011

- G. Rose, "Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością", tłum. E. Klekot, Warszawa 2010.

- Książki z serii "Niezbędnik badacza" o "Metodologia" (Wydawnictwo Naukowe PWN)

Zakres tematów:

1/ Wprowdzenie

2/ Pozytywizm, antypozytywizm, badania rozumiejące

3/ Badania jakościowe

4/ Metodologie dla studiów kulturowych

5/ Badania partycypacyjne

6/ Badania wizualne

7/ Netnografia

8/ Ujęcia krytyczne i feministyczne

9/ Projektowanie badania jakościowego

10/ Przegląd metod i technik badawczych - wywiady, obserwacja, studium przypadku

11/ Przegląd metod i technik badawczych - etnografia i autoetnografia

12/ Etyka i polityka w badaniach

13/ Przegląd metod i technik badawczych - badania posługujące sie sztuką

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 327
Marcin Jewdokimow 23/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)