Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja imprez kulturalnych WH-KU-II-2-OrgImKul
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki, Sergiusz Parszowski, Andrzej Kruczyński, Warszawa, 2015;

2. Logistyka w bezpieczeństwie, Andrzej Szymonik, Warszawa, 2011;

3. Inteligentna organizacja - dystrybucja wiedzy, kompetencje pracowników, miejsce na rynku, red. Hanna Godlewska-Majkowska, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza

KU2_W04

Umiejętności

KU2_U07

Kompetencje społeczne

KU2_K03

KU1_K04

Metody i kryteria oceniania:

ocena bardzo dobra: student bez problemów omawia kwestie poruszane na ćwiczeniach. W prezentacji korzysta poprawnie z nabytego aparatu pojęciowego. Potrafi wyjaśnić spectrum organizacji wydarzenia kulturalnego bez posługiwania się notatkami. Umiejętnie analizuje zagadnienia, związane z tematyką zajęć.

ocena dobra: student omawia kwestie poruszane na ćwiczeniach z nielicznymi potknięciami. W prezentacji korzysta poprawnie z nabytego aparatu pojęciowego, sporadyczne korzystając z notatek. Potrafi wyjaśnić spectrum organizacji wydarzenia kulturalnego. Umiejętnie analizuje zagadnienia, związane z tematyką zajęć.

ocena dostateczna: student fragmentarycznie omawia kwestie poruszane na ćwiczeniach z licznymi potknięciami. W prezentacji ustnej w ograniczonym stopniu korzysta z nabytego aparatu pojęciowego. Potrafi częściowo wyjaśnić miejsce spectrum organizacji wydarzenia kulturalnego bez posługiwania się notatkami. Nie posiada umiejętności analitycznych. Prezentacja podparta jest notatkami prelegenta.

ocena niedostateczna: student fragmentarycznie omawia kwestie poruszane na ćwiczeniach, bez ich zrozumienia. Nie korzysta z nabytego aparatu pojęciowego. Nie ma przygotowanej pracy zaliczeniowej lub jest ona w całości czytana oraz zawiera rażące błędy merytoryczne.

Zakres tematów:

1. Podstawowe informacje o organizacji imprez

2. Organizacja imprezy masowej

3. Promocja

3. Budowanie wizerunku

4. Pozyskiwanie logotypu i identyfikacji wizualnej

5. Gadżety jako narzędzie budowania wizerunku

6. Przygotowanie scenariusza wydarzenia kulturalnego

7. Etap wstępny

8. Etap właściwy

9. Ewaluacja

10. Termin organizacji imprezy

11. Brief organizacji imprezy

12. Merchandising

13. Zmiany w organizacji imprez po pandemii

Metody dydaktyczne:

1.Prezentacja

2. Omówienie case studies

3. Dyskusja na zadany temat

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 228
Kama Pawlicka 6/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)