Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Integracyjne projekty społeczno-kulturalne WH-KU-M-II-1-IntProj
Warsztaty (WAR) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

http://www.animacja.kulturalna.us.edu.pl/biblioteka/Projekty_kulturalne_.pdf

https://poradnik.ngo.pl/prowadzenie-projektow-zarzadzanie-ngo

https://poradnik.ngo.pl/wspolpraca-ngo-z-administracja

https://poradnik.ngo.pl/wspolpraca-ngo-z-biznesem-csr

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2015_csr_dobrepraktyki.pdf

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student_ka:

- zna podstawowe problemy i wyzwania, z jakimi trzeba się mierzyć w ramach zaangażowania w inicjatywy o celach integracyjnych (KU2_W09);

- rozumie złożoność i wielowymiarowość procesu integracyjnego oraz znaczenie, jaką ma integracja na poziomie społecznym i kulturowym (KU2_K05);

- potrafi zdiagnozować potrzeby i oczekiwania docelowej grupy odbiorców inicjatyw o charakterze integracyjnym oraz trafnie na nie odpowiedzieć przy projektowaniu odpowiednich rozwiązań (KU2_U08);

- jest gotów_owa wykorzystać wiedzę zdobytą podczas zajęć do samodzielnego inicjowania działań o charakterze integracyjnym na poziomie międzykulturowym (KU2_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe, kształtujące.

Udział w dyskusji podczas zajęć i w wyjściach obowiązkowych - ocena bardzo dobra.

Zakres tematów:

Podczas zajęć zaprezentowane będą:

- Przykłady projektów integracyjnych skierowanych do osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- Zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialność organizacji.

- Problematyka dostępność kultury i obiektów kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

- Sposoby badania potrzeb społeczności lokalnej.

- Projektowanie szkoleń.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, studium przypadku, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 327
Karolina Zioło-Pużuk 13/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)