Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja międzykulturowa w praktyce zawodowej WH-KU-M-II-1-KomMie
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Danuta Glondys, Małgorzata Bednarczyk, Komunikacje międzykulturowa, albo lepiej nie wychodź z domu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020

2. Jerzy Mikułowski- Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 1999

3. red. Urszula Kusiło, Polifonia, dialog i zderzenie kultur. Antologia tekstów z komunikacji międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2007

https://www.ejournals.eu/pliki/art/11141/

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- Zna w pogłębionym stopniu najważniejsze pojęcia, teorie i zasady postępowania dotyczące komunikacji międzykulturowej w środowisku biznesowym (KU2_W09);

-jest gotów do uznania znaczenia zdobytej wiedzy dla rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów oraz mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej i komunikacji międzykulturowej w pracy (KU2_K02)

-potrafi zainicjować i prowadzić debatę na tematy z zakresu komunikacji międzykulturowej i odnosząc się do aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych (KU2_U05)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe, kształtujące.

Udział w dyskusji na podstawi tekstów, odrabianie prac domowych

Zakres tematów:

W ramach zajęć omówione zostaną następujące tematy:

1. Określenie, czym są relacje kulturowe i od czego zależy ich jakość

2. Stereotypy i uprzedzenia a komunikacja w firmie

3. Wartości kulturowe a funkcjonowanie firmy międzynarodowej

4. Zarządzanie wielokulturowością w firmie

Metody dydaktyczne:

Dyskusja problemowa, studium przypadku, analiza tekstów naukowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 327
Karolina Zioło-Pużuk 13/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)