Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia techniki z elementami metodologii WH-MU-I-2-HisTech-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aYpQkjW1ND3qh-Zqraiqupi2roo57ZqzVSVOKcoy8F-s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=950ad154-8a76-4279-85bb-9400178030d1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. Wprowadzenie. Diagnoza oczekiwań

2. Genealogia słowa "technika"

• https://machinamysli.wordpress.com/2015/07/11/techne-zrodlo-techniki/;

3. Ustalenia terminologiczne

• R. A. Lizut, Ustalenia terminologiczne, Typy desygnatów terminu „technika”, Współczesne stanowiska wobec techniki i sposobu jej analizowania, w tegoż: Technika a wartości. Spór o aksjologiczną neutralność artefaktów, Lublin 2014.

4. Dwa modusy techniki

• C. Rudnicki , Dwa modusy techniki, cz.I i cz. II, http://machinamysli.org/dwa-modusy-techniki-cz-i/, http://machinamysli.org/dwa-modusy-istnienia-techniki-cz-ii/

5. Technika a etyka

• R. A. Lizut, Źródła problemu aksjologicznego nasycenia techniki, w tegoż: Technika a wartości. Spór o aksjologiczną neutralność artefaktów, Lublin 2014.

• Habermas, Technika i nauka jako „ideologia”, w: Czy kryzys socjologii?, Warszawa 1977.

6. Istota techniki

• J. Urban, Co Martin Heidegger rozumie pod pojęciem „Technika”? http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Redemptorystowskie/Studia_Redemptorystowskie-r2004-t-n2/Studia_Redemptorystowskie-r2004-t-n2-s163-172/Studia_Redemptorystowskie-r2004-t-n2-s163-172.pdf

• M. Heidegger, Pytanie o technikę, w tegoż: Technika i zwrot, przeł. J. Mitzera, Kraków 2002.

• R. Ilnicki, Fenomenologia techniki, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1611/1/95-112%20ILNICKI.pdf

7. Technika analogowa - maszyna do pisania (wirtualne Muzeum Maszyn Biurowych)

• J. Maliński, Maszyny do pisania, (http://machinamysli.org/maszyny-do-pisania/

• F. A. Kittler, Gramofon, film, maszyna do pisania, przeł. E. Klekot, “Kultura Popularna” 2010 nr 3-4.

8. Techniki analogowe - wizyta w Muzeum Drukarstwa

9. Technika druku

W. J. Ong, Pismo a struktura świadomości, w: Antropologia słowa, red. G. Godlewski i inni, Warszawa 2004.

10.Technika analogowa - wizyta pracowni graficznej

11. Podsumowanie i powtórzenie

12. Test zaliczeniowy

13.Technika fotograficzna - wizyta w ciemni

14. Technika fotograficzna

• V. Flusser, Ku filozofii fotografii, przeł. J. Maniecki, wstęp i red. nauk. P. Zawojski, Katowice 2004.

15. Zakończenie

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Diagnoza oczekiwań

2. Genealogia słowa "technika"

3. Genealogia cdn.

4. Ustalenia terminologiczne

5. Dwa modusy techniki

6. Technika a etyka

7. Istota techniki

8. Technika drukarska - wizyta w muzeum

9. Technika drukarska

10. Technika piśmienna - wizyta w wirtualnym muzeum maszyn do pisania

11. Technika piśmienna cdn. - maszyna do pisania

12.Technika fotograficzna

13. Technika fotograficzna cdn. Powtórzenie materiału

14. Test zaliczeniowy

15. Poprawa testu. Techniki graficzne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Agnieszka Smaga 6/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)