Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki przyrodnicze w muzeum (wstęp do metodologii badań) WH-MU-I-2-NaukPrzy-W
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.Biologia Campbella, Opracowanie zbiorowe , Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2016.

2. Arabas, I., Przyrodnicy, kolekcjonerzy i teoretycy muzealnictwa , „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 54/1, 2009, s.115-130.

3. Trojanowska, M., Parki i ogrody terapeutyczne, PWN, Warszawa, 2017

4. Majdecki. L. Historia ogrodów Warszawa 2007.

5. Majdecki L., Historia ogrodów: przemiany formy i konserwacja. Warszawa 1978.

6. Przewodnik Rosliny i Zwierzeta, Stichmann-Marny, U., Kretzschmar, E., Wyd. Multico, Warszawa, 2017.

7. The mind of God : the scientific basis for a rational world, Davies, P., Simon & Schuster, N.Y., 1992

9. Życie na krawędzi : rozwój cywilizacji i zagłada gatunków, Eldredge, N., Prószyński i S-ka, 2003

9. Klimat i człowiek, Schönwiese C-D., Prószyński i S-ka, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa podawana na bieżąco podczas zajęć do każdego z tematów (zob. Moodle).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach, przygotowanie prezentacji i pracy semestralnej.

KRYTERIA OCENY

ocena BDB - Student znakomicie opanował wiedzę i umiejętności z zakresu muzealnictwa przyrodniczego; samodzielnie identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w naukach przyrodniczych. Student ponadto wyciąga wnioski i płynnie posługuje się zdobytymi wiadomościami.

ocena DB – Student opanował w znacznym stopniu wiadomości; wymienia metody badawcze stosowane w zakresie nauk przyrodniczych; potrafi przytoczyć znane poglądy na temat omawianego zagadnienia. Widzi potrzebę dalszego rozwoju.

ocena DST – Student ma podstawowe wiadomości; opanował w stopniu minimalnym metody badawcze stosowane w zakresie nauk przyrodniczych. Widzi potrzebę dalszego rozwoju.

ocena NDST - Student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Zakres tematów:

Zajęcia dotyczą następujących tematów:

- nauki przyrodnicze w muzeum historii - wstęp do problematyki

- historia życia ziemi

- taksonomia w świecie roślinnym i zwierzęcym, a także klasyfikacja minerałów

- kultura kolekcjonowania w zakresie nauk przyrodniczych (od starożytności do XVIII w.)

- parki i ogrody botaniczne

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną

Analiza lektur

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala e-learning
Małgorzata Biniecka-Popoli 6/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)