Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki cyfrowe i internetowe WH-MU-I-3-TechCyInWZ
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Systemy informacji przestrzennej z QGIS : podręcznik akademicki. Cz. 1 i 2 - https://gis-support.pl/swietny-podrecznik-akademicki-do-qgis-za-darmo/

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Cyfrowe odwzorowania muzealiów – parametry techniczne, modelowe rozwiązania, praca zbiorowa zespołu ekspertów powołanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, grupa ds. odwzorowań cyfrowych, Warszawa 2011 - https://nimoz.pl/files/publications/52/Cyfrowe_odwzorowania_muzealiow_NIMOZ_2012.pdf

2. Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, red. G. Płoszajski, Warszawa 2008 - http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1262/BG_Stand_w_proc_digit.pdf

3. Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie, praca zbiorowa zespołu ekspertów powołanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2011 - https://nimoz.pl/files/publications/54/Zalecenia_planowanie_i_realizacja_projektow_digitalizacyjnych_NIMOZ_2011.pdf

4. „Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych” – raport z prac Grupy Ekspertów ds. Digitalizacji powołanej w ramach NIMOZ. Warszawa, 2012 - http://nimoz.pl/upload/digitalizacja/publikacje%20digit/Raport_Metadane_NIMOZ_2012.pdf

5. „Raport o digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020", 2009, Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportDigitalizacja/Program%20digitalizacji%202009-2020.pdf

6. „Raport: Digitalizacja dóbr kultury w Polsce”, 2015 - https://www.nck.pl/badania/raporty/raport-digitalizacja-dobr-kultury-w-polsce

DODATKOWA – podawana na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające - przygotowujące do ćwiczeń.

2. Urządzenia związane z digitalizacją (m.in. hardware, sprzęt do digitalizacji, urządzenia specjalistyczne).

3. Serwisy / platformy internetowe - analiza.

4. Wirtualne kolekcje, wystawy i muzea - analiza.

5. Prezentacje / referaty.

6. Ćwiczenia praktyczne z danymi i oprogramowaniem.

7. Audyt zasobów cyfrowych.

8. Analiza SWOT zasobów oraz inicjatyw związanych z zasobami cyfrowymi.

9. Instalacja programów i pobieranie danych.

10. Webinaria, konferencje - materiały audio-wideo on-line.

11. Stoliki eksperckie.

12. Narzędzia cyfrowe w procesie analityczno-badawczym dóbr kultury i środowiska - analiza.

13. Narzędzia cyfrowe w procesie digitalizacji dóbr kultury i środowiska - analiza.

14. Narzędzia cyfrowe w procesie prezentacji dóbr kultury i środowiska - analiza.

15. Podsumowanie i zaliczenie.

Kolejność realizacji ww. tematów ustalana na bieżąco, podczas realizacji zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 11:30 - 13:00, sala e-learning
Rafał Zapłata 5/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)