Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza tekstów literackich; Quattrocento i Cinquecento WH-F-FW-I-1-AnLitQC
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podręczniki:

Historia literatury włoskiej, red. naukowa P. Salwa i inni, Semper, Warszawa 1998, 2006

J. Gierowski, Historia Włoch, Ossolineum, Wrocław 1986, 1999, 2003

G. Procacci, Historia Włochów, PWN, Warszawa 1983

Historia teatru i dramatu włoskiego, t.1., od XIII do XVIII wieku, opr. J. Miszalska, M. Surma-Gawłowska, Universitas, Kraków 2008

A. Nicoll, Dzieje teatru, PIW, Warszawa 1977

Lektury

Poggio Bracciolini, Opowieści ucieszne, przekł. Inga Grześczak, przedmowa Marta Wojtkowska-Maksymik, WUW, Warszawa 2019

Lorenzo Valla, O rzekomej, sgfałszowanej donacji Konstantyna, przekł. Konrad Kokoszkiewicz, przedmowa Halina Manikowska, WUW, Warszawa 2015

Leonardo da Vinci, Bajki, przeł. L. Staff, dowolne wydanie

Niccolò Macchiavelli, Historie florenckie, PWN, Warszawa-Kraków 1990

Niccolò Macchiavelli, Książę, dowolne tłumaczenie

Niccolò Macchiavelli, Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, WUW, Warszawa 2009

Pietro Aretino, Jak Nanna córeczkę swą Pippę na kurtyzanę kształciła, dowolne wydanie

Pietro Aretino, Żywoty kurtyzan, dowolne wydanie

Michał Anioł Buonarroti, Poezje, przeł. L Staff, dowolne wydanie

Benvenuto Cellini, Żywot własny, przeł. L Staff, dowolne wydanie

G. Vasari, Żywoty najsłynniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, (fragmenty), dowolne wydanie

L. Ariosto, Orland Szalony, przeł. P. Kochanowski, dowolne wydanie

T. Tasso, Jerozolima Wyzwolona, przeł. P. Kochanowski, dowolne wydanie

Opracowania:

S. Greenblatt, Zwrot. Jak zaczął się renesans, Albatros J. Kuryłowicz, Warszawa 2012

R. Romano, Między dwoma kryzysami: Włochy Renesansu, PIW, Warszawa 1978

A. Warburg, Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe (wybór), słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010

P. Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, PIW, Warszawa 1991

Ch. Hibbert, Medyceusze, WŁ, Łódź 1992

Jean-Marie Lucas Dubreton, Życie codzienne we Florencji. Czasy Medyceuszów, PIW,Warszawa 1961

Ivan Cloulas, Wawrzyniec Wspaniały, PIW, Warszawa 1988.

M. Viroli, Uśmiech Machiavellego, W.A.B., Warszawa 2006, PWN, Warszawa 2011

K. Chłędowski, Dwór w Ferrarze, PIW, Warszawa 1958

M. Wojtkowska-Maksymik, „Gentiluomo cortegiano” i „Dworzanin polski”: dyskusja o doskonałości człowieka…, IBL PAN, Warszawa 2007

M. Wojtkowska-Maksymik, Podróże do Italii: studia o dawnej literaturze polskiej i włoskiej, Wyd. IP UW, Warszawa 2014

K. Chłędowski, Rzym: ludzie Odrodzenia, Książka i Wiedza, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe (referat, aktywność podczas zajęć, frekwencja). Znaczącą rolę w ocenie

końcowej będą miały dwa kolokwia w czasie semestru sprawdzające: 1. ogólną wiedzę historyczną i historyczno-literacką,

2. samodzielne wyszukiwanie obecności elementów kultury włoskiej tego okresu w kulturowej tkance Polski. Osoby, które nie

przedstawią samodzielnego referatu podczas semestru przedstawią pracę semestralną na wybrany temat.

Na ocenę 2: student nie posiada kompetencji wymienionych w efektach kształcenia

Na ocenę 3: student posiada kilka kompetencji wymienionych w efektach kształcenia

Na ocenę 4: student posiada znakomitą większość kompetencji wymienionych w efektach kształcenia

Na ocenę 5: student opanował w wysokim stopniu wszystkie kompetencje wymienionych w efektach kształcenia (oraz

potrafi wzbogacić je o własne twórcze zastosowanie)

Zakres tematów:

1. Humanizm

2. Krąg medycejski

3. Niccoló Macchiavelli

4. Przełom XV i XVI wieku: Sannazaro, Bembo, Castiglione

5. Poemat rycerski: Boiardo i Ariosto

6. Teatr humanistyczny i renesansowy

7. Petrarkizm

8. Poezja kobieca

9. Przemiany w odbiorze literatury: druk, edytorstwo, przekłady

10. Przełom manierystyczny: Guarino i Tasso

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 302
Joanna Pietrzak-Thebault 41/38 szczegóły
2 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 302
Joanna Pietrzak-Thebault 33/38 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)