Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński I WH-F-FW-I-1-JLac-I-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Część teoretyczno-gramatyczna jest realizowana na podstawie podręcznika Homo Romanus (I-II), J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, Wydawnictwo Draco.

Wskazane jest korzystanie z dowolnej gramatyki języka łacińskiego, na przykład Gramatyki opisowej języka łacińskiego, J. Wikariak (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Słownika łacińsko-polskiego pod redakcja K. Kumanieckiego lub J. Korpantego, Wydawnictwo PWN.

Zakres tematów:

1.Wprowadzenie do nauki języku. Podstawowe informacje dot. języka łacińskiego: alfabet, wymowa etc.

2.Części mowy, podział na deklinacje i koniugacje

3.Zarys odmiany czasownika. Indicativus oraz Imperativus praesentis activi

4.Odmiana rzeczowników i przymiotników I deklinacji. Test nr 1

5.Odmiana II deklinacji. Zaimki osobowe i dzierżawcze

6.Struktura zdania. Orzeczenie werbalne, orzeczenie imienne (złożone); funkcja orzecznika

7.Konstrukcja gramatyczna Accusativus cum Infinitivo (ACI). Test nr 2

8.Indicativus Imperfecti Activi wszystkich koniugacji.

9. Literatura i język w starożytnym Rzymie, III-I w. p.n.e.

10.Indicativus Futuri I Activi wszystkich koniugacji

11. Przyimki łacińskie z Accusativem i Ablativem. Test nr 3

12.Strona bierna (Passivum) wszystkich czasów - I-IV kk.

13. Zarys III deklinacji. Formy regularne i nieregularne

14.Cyceron - życie i twórczość. Analiza wybranych utworów (Pro Archia poeta, Laelius de amicitia)

15. Powtórzenie materiału. Test nr 4

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, Kampus Dewajtis Łącznik, sala 323
Julia Krauze 26/26 szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, Kampus Dewajtis Łącznik, sala 323
Julia Krauze 24/26 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 116 s. konferencyjna
Julia Krauze 25/26 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)