Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka WH-F-FW-I-1-KultJez
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja. Warszawa 2009.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa 2005.

J. Podracki, Nowy słownik interpunkcyjny języka polskiego. Warszawa 2004.

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 2011.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

M. Bańko (red.), Polszczyzna na co dzień. Warszawa 2006.

J. Grzenia, Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana. Warszawa 1998.

H. Jadacka, Poradnik językowy dla prawników. Warszawa 2002.

M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych. Warszawa 2004.

K. Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Wyd. III. Warszawa 2014.

A. Markowski, Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego. Warszawa 2003.

A. Markowski, Wykłady z leksykologii. Warszawa 2012.

A. Markowski (red.), Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, Warszawa 2012

P. Mueldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa 2003.

J. Podracki, Słownik skrótów i skrótowców. Warszawa 1999.

Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN, Warszawa 2007.

J. Puzynina, Kultura słowa. Ważny element kultury narodowej,

Łask 2011

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008

Zakres tematów:

1. Tendencje rozwojowe we współczesnej polszczyźnie.

2. Wybrane problemy poprawności słowotwórczej, neologizmy słowotwórcze. cz. 1

3. Wybrane problemy poprawności słowotwórczej, neologizmy słowotwórcze. cz. 2

4. Semantyczne i formalne relacje między wyrazami.

5. Zapożyczenia leksykalne

6. Zapożyczenia semantyczne

7. Łączliwość leksykalna

8. Metafora w tekstach użytkowych.

9. Redundancja językowa

10. Poprawność frazeologiczna cz. 1

11. Poprawność frazeologiczna cz. 2

12.Moda w języku, szablonowość

13. Etykieta językowa, etyka słowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 116 s. konferencyjna
jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:30 - 13:00, sala 116 s. konferencyjna
Małgorzata Ciunović 26/26 szczegóły
2 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 116 s. konferencyjna
jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 14:45, sala 116 s. konferencyjna
Małgorzata Ciunović 19/26 szczegóły
3 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 214
Małgorzata Ciunović 28/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)