Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka WH-F-FW-I-2-PNJWGP-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowy podręcznik: C. Ghezzi, M. Piantoni, R. Bozzone Costa, Nuovo Contatto B2, Loescher Editore.

Dardano M., Trifone P., Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Zanichelli 1995.

G. Iacovoni, N. Persiani, B. Fiorentino, gramm.it: grammatica italiana per stranieri, Bonacci editore, Formello 2009.

S. Nocchi, Nuova grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2011.

Widłak S., Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna 2002.

Mezzadri M., Grammatica essenziale della lingua italiana, Guerra Edizioni, 2008.

K. Foremniak, Włoski w tłumaczeniach: Sytuacje, Preston Publishing, Warszawa 2019.

Salwa P., Szleszyńska M., Wybór idiomów włoskich, Wiedza Powszechna 1993.

Materiały autorskie wykładowcy.

Inne materiały wskazane podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja osiąganych efektów uczenia się dokonywana jest na podstawie kartkówek i testów śródsemestralnych oraz pisemnego zaliczenia końcowego. Ocenie ciągłej podlega również aktywność Studenta podczas zajęć, przygotowanie do zajęć oraz umiejętność wypowiedzi.

Zakres tematów:

Kurs języka włoskiego na poziomie B2. Przewiduje poznanie struktur języka włoskiego (gramatyka, pragmatyka) na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Materiał gramatyczny dotyczy m.in. następujących zagadnień: tryb łączący congiuntivo presente i congiuntivo passato; tryb łączący congiuntivo imperfetto i congiuntivo trapassato; spójniki wymagające użycia trybu łączącego; tryb łączący w zdaniach złożonych; tryb rozkazujący (imperativo); zaimki złożone (pronomi combinati); czas futuro anteriore (passato nel futuro); okresy warunkowe typu I, II, III.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, Kampus Dewajtis Łącznik, sala 326
każdy wtorek, 15:00 - 16:30, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 410A
Małgorzata Ślarzyńska 17/24 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, Kampus Dewajtis Łącznik, sala 326
każdy wtorek, 16:45 - 18:15, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 410A
Małgorzata Ślarzyńska 20/24 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)