Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy edytorskie literatury włoskiej XIX i XX wieku WH-F-FW-M-I-2-PrEdW
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowy podręcznik

Gian Carlo Ferretti, Storia dell’editoria letteraria in Italia, Torino 2004.

Alberto Cadioli, Giuliano Vigini, Storia dell’editoria italiana dall’Unità ad oggi. Un profilo introduttivo, Milano 2012.

Alberto Cadioli, Letterati editori. Attività editoriale e modelli letterari nel Novecento, Milano 2017.

Roberto Calasso, Ślad wydawcy, przeł. Stanisław Kasprzysiak, Joanna Ugniewska, Gdańsk 2018.

Gian Carlo Ferretti, Il best-seller all’italiana. Fortune e formule del romanzo “di qualità”, Roma–Bari 1983.

Gian Carlo Ferretti, L’editore Cesare Pavese, Torino 2017.

Gian Carlo Ferretti, Siamo spiacenti. Controstoria dell’editoria italiana attraverso i rifiuti dal 1925 ad oggi, Milano – Torino 2012.

Gian Carlo Ferretti, Giulia Iannuzzi, Storie di uomini e libri. L’editoria letteraria italiana attraverso le sue collane, Roma 2014.

Manuale di redazione. Vademecum per chi scrive e pubblica i libri, a cura di Edigeo, Milano 2013.

Nicola Tranfaglia, Albertina Vittoria, Storia degli editori italiani. Dall’Unità alla fine degli anni Sessanta, Roma – Bari 2007.

Nicola Tranfaglia, Editori italiani ieri e oggi, Roma – Bari 2001.

Giuliano Vigini, L’editoria in tasca, Milano 2004.

Inne materiały wskazane w trakcie kursu.

Trudniej dostępne teksty zostaną dostarczone Studentom przez Wykładowcę.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie: zarys historii rynku wydawniczego we Włoszech.

2. W stronę zjednoczenia: edytorstwo od Zjednoczenia Włoch do końca XIX wieku.

3. Edycje włoskiej literatury pięknej w XIX wieku.

4. Formowanie nowoczesnego systemu wydawniczego. Pierwsze dwie dekady XX wieku.

5. Rynek wydawniczy we Włoszech lat 20., 30. i 40.

5. Przeobrażenia rynku wydawniczego w drugiej połowie XX wieku.

6. Przegląd najważniejszych serii wydawniczych literatury pięknej we Włoszech.

7. Il best-seller all’italiana. Historia sukcesów literackich we Włoszech XIX i XX wieku.

8. Literat i wydawca. Sylwetki słynnych włoskich literatów-wydawców.

9. Współczesne włoskie wydania literatury pięknej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Małgorzata Ślarzyńska 15/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)