Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury greckiej - okres cesarstwa WH-FK-I-2-HisLitGr-L
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podręczniki:

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, t. 2. Lublin 2005.

K. Korus, Grecka proza poklasyczna, Kraków 2003

Teksty źródłowe:

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, prolog + dowolna księga

Dion Chryzostom, Czwarta mowa o królestwie, Mowa 18: O ćwiczeniu się w wymowie

Filostrat, Żywot Apolloniosa z Tyany (fragm.)

Józef Flawiusz, Wojna żydowska, ks. 6; ks. 7, rozdz. 8-9

Lukian, Dialogi (Sen, Licytacja żywotów filozoficznych)

Marek Aureliusz, Rozmyślania

Pauzaniasz, Wędrówki po Helladzie, ks. 1

Plutarch, O odwlekaniu kary przez bogów,

Porfiriusz, Grota nimf, Żywot Pitagorasa

Zakres tematów:

Realizowane na wykładzie:

1. Wprowadzenie: omówienie celu zajęć, metod, literatury przedmiotu, warunków zaliczenia. Charakterystyka literatury greckiej okresu cesarstwa.

2. Józef Flawiusz i jego dzieła. Historiografia grecka okresu cesarstwa.

3. Twórczość Plutarcha z Cheronei.

4. Druga sofistyka: Dion Chryzostom, Maksym z Tyru, Lukian.

5. Nauka, geografia, astronomia, periegeza: Pauzaniasz, Klaudiusz Ptolemeusz, Galen.

6. Literatura późnej starożytności: Julian Apostata, Temistiusz, Libaniusz.

7. Przegląd greckiej literatury wczesnochrześcijańskiej.

8. Wprowadzenie do literatury greckiej z okresu cesarstwa bizantyńskiego.

Realizowane metodą tutoringu:

1. Druga sofistyka cd.: Atenajos, Elian, Artemidor, Filostrat.

2. Piśmiennictwo filozoficzne okresu cesarstwa. Szkoły: średni platonizm, sceptycyzm, stoicyzm (Muzoniusz Rufus, Epiktet, Marek Aureliusz), neoplatonizm (Plotyn, Porfiriusz, Jamblich, Proklos).

3. Romans grecki.

4. Poezja w okresie cesarstwa.

5. Doksografia: Arejos, Diogenes Laertios.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala e-learning
Józef Naumowicz 8/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)