Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła literackiego WH-FP-I-1-AnalizDzie
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Czytamy utwory współczesne. Analizy, red. T. Kostkiewiczowa, I. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Warszawa 1967.

Dramat polski. Interpretacje, red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, t. 1, t. 2, Gdańsk 2001.

Liryka polska. Interpretacje, red. J. Prokop, J. Sławiński, Gdańsk 2001.

Nowela. Opowiadanie. Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, red. K. Bartoszyński, M. Jasińska, S. Sawicki, Warszawa 1974 (lub wyd. nast.).

Sztuka interpretacji, wybór i oprac. H. Markiewicz, t. 1, Wrocław 1971, t. 2, Wrocław 1973.

Literatura uzupełniająca:

Ewa Szczeglacka-Pawłowska, „To, co ukryte w człowieku, i to, co ukryte w rzeczach”. Gustaw Herling-Grudziński „Srebrna szkatułka”, w: „Obraz mira, v slove âvlennyj…”. Sbornik v čest 70-letiâ Professora Eži Faryno, red. R. Bobryk, J. Urban, R. Mnich, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 2011, s. 579-591.

Ewa Szczeglcka-Pawłowska, Brewiarze Zbigniewa Herberta, w: Księga psalmów. Modlitwa. Przekład. Inspiracja, red. P. Mitzner, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007, s. 231-251.

Ewa Szczeglacka-Pawłowska, The Liturgy of the Final Hours. Zbigniew Herbert’s „Breviaries” in English translation, „Tekstualia” 2019-2020, nr 1(5), s. 91-101.

Juliusz Słowacki - interpretacje i reinterpretacje, red. E. Skalińska, E. Szczeglacka-Pawłowska, Warszawa 2011.

Zakres tematów:

1. Co to jest analiza literacka? Co to jest interpretacja?

2. Co to jest sztuka interpretacji?

3. Analiza literacka a sztuka interpretacji.

4. Ogniwa analizy.

5. Ranga koncepcji utworu w sztuce interpretacji

5. Analiza wobec poetyki i historii literatury.

6. Poszukiwanie sensu tekstu. Jakość argumentowania i umiejętność formułowania pytań i problemów związanych z analizą.

7. Analiza immanentna: sens, cel, znaczenie.

9. Rzetelność warsztatowa. Interpretator wobec literatury przedmiotu.

10. Parafraza, ekfraza, pastisz.

11.Reinterpretacja: dialogi międzytekstowe.

12. Elementy analizy porównawczej.

13. W stronę rozprawy interpretacyjnej, czyli o sztuce interpretacji.

14. Interpretacja filologiczna

15. Interpretacja hermeneutyczna - wprowadzenie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 410A
Ewa Szczeglacka-Pawłowska 15/16 szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 410A
Ewa Szczeglacka-Pawłowska 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)