Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej - Oświecenie WH-FP-I-1-HLP.Oswi-C
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Lektura: Laurence Sterne, Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy, przeł. A. Glinczanka, oprac. Z. Sinko, Wrocław 2009, BN II 174. (Stąd także wstęp)

Opracowania:

Hasło: sternizm → Słownik literatury polskiego Oświecenia;

Z. Sinko, Śladami Yorica, w: Powieść angielska XVIII wieku a powieść polska lat 1764-1830, Warszawa 1961.

2. Lektura: Ignacy Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, wstęp i oprac. M. Klimowicz, Wrocław 1975, BN I 41 lub wyd. nast. (Stąd także wstęp)

Opracowania:

Hasła: powieść, powiastka, bohater literacki → Słownik literatury polskiego Oświecenia;

Z. Sinko, Powieść zachodnioeuropejska w kulturze polskiego Oświecenia, Wrocław 1968 (r. I Gatunek pogardzany, i r. II Sądy Oświecenia o dawnym romansie i nowej powieści);

T. Kostkiewiczowa, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki – propozycja lektury, w: tejże, Studia o Krasickim, Warszawa 1997.

3. L. Kropiński, Julia i Adolf czyli nadzwyczajna miłość dwojga kochanków nad brzegami Dniepru, [w:] Polski romans sentymentalny, oprac. A. Witkowska, Wrocław 1971.

4. Lektura: Adam Naruszewicz, Liryki wybrane, oprac. J.W. Gomulicki, Warszawa 1964 lub A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, wyd. B. Wolska, t. 1, Warszawa 2005; t. 2, Warszawa 2009; t. 3 Warszawa 2013. (Obowiązuje znajomość utworów: Hymn do Boga, Do malarstwa, Do Stanisława Augusta (…) o pożytku z nauk, Do ojczyzny, Na Pokój Marmurowy, Filżanka, Odjazd, Balon);

Opracowania:

J. Platt, Adam Naruszewicz, w: Pisarze polskiego Oświecenia, t.1, Warszawa 1992;

Hasło: Oda → Słownik literatury polskiego Oświecenia

Cz. Zgorzelski, Naruszewicz-poeta oraz Wśród gwiazd liryki stanisławowskiej, w: Od Oświecenia ku romantyzmowi i współczesności, Kraków 1978;

B. Wolska, W świecie żywiołów, Boga i człowieka. Studia o poezji A. Naruszewicza, Łódź 1995 (wybrane fragmenty);

Czytanie Naruszewicza. Interpretacje, pod red. T. Chachulskiego, Wrocław 2000 (wybrane interpretacje).

5. Lektura: Franciszek Zabłocki, Żółta szlafmyca, w: Teatr Franciszka Zabłockiego, oprac.

J. Pawłowiczowa, Wrocław 1996, t. 4, s. 93-151.

Opracowania:

J. Pawłowiczowa, Franciszek Zabłocki, w: Pisarze polskiego Oświecenia, t. 1, Warszawa 1992;

Hasło: Komedia → Słownik literatury polskiego Oświecenia;

M. Rutkowska, Terminologia teatru i dramatu w polskim oświeceniu, Poznań 2007 (odpowiednie fragmenty);

T. Chachulski, Żółta szlafmyca, w: Dramaty Franciszka Zabłockiego: interpretacje, pod red. T. Kostkiewiczowej i M. Cieńskiego, Wrocław 2000.

6. Lektura: Franciszek Dionizy Kniaźnin, Wiersze wybrane, oprac. A.K. Guzek, Warszawa 1981 lub Wybór poezji, oprac. W. Borowy. Wrocław 1948. BN I 129. (Do Muzy mojej, Do Boga, Dwie lipy, Dwie gałązki, Erotykon, Krosienka, Poranek).

Opracowania:

A.K. Guzek, Franciszek Dionizy Kniaźnin, w: Pisarze polskiego Oświecenia, t. 1,Warszawa 1992;

W. Borowy, Kniaźnin, w: tegoż, O poezji polskiej w wieku XVIII;

T. Kostkiewiczowa, W kręgu liryki osobistej, w: Kniaźnin jako poeta liryczny, Wrocław 1971.

7. Lektura: Tomasz Kajetan Węgierski, Organy. Poema heroikomiczne, wyd. A. Norkowska, Warszawa 2007.

Opracowania:

J. Snopek, Tomasz Kajetan Węgierski, w: Pisarze polskiego Oświecenia, t.1, Warszawa 1992.

Hasła: libertynizm, poemat heroikomiczny → Słownik literatury polskiego Oświecenia

Roman Dąbrowski, Poemat heroikomiczny w literaturze polskiego oświecenia, Kraków 2004 (odpowiednie fragmenty s. 140-171).

8. Lektura: Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła. Komedia w trzech aktach, oprac. Z. Skwarczyński, Wrocław 1983, s. 3-96. BN I 4.

Opracowania:

Z. Skwarczyński, Wstęp, w: J.U. Niemcewicz, Powrót posła. Komedia w trzech aktach, Wrocław 1983, s. III-LXXXII.

D. Ratajczakowa, Komedia i polityka, w: tejże, Komedia oświeconych, Warszawa 1993, s. 302-372.

10. Lektura: Wojciech Bogusławski, Cud albo Krakowiaki i Górale, oprac. M. Klimowicz, Wrocław 2005.

Opracowania:

M. Klimowicz, Wstęp, w: Wojciech Bogusławski, Cud albo Krakowiaki i Górale, oprac. M. Klimowicz, Wrocław 2005, s. XII-LXIV.

Z. Wołoszyńska, Teatr Narodowy (dzieje instytucji), w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Wrocław 1996, s. 603-609.

11. Lektura: Pamiętniki króla Stanisława Augusta – antologia, przeł. W. Brzozowski, wstęp. A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 2013.

Opracowania:

T. Kostkiewiczowa, Pamiętniki Stanisława Augusta na nowo odkryte¸ Warszawa 2015. [wybrane fragmenty]

12. Lektura: Stanisław Trembecki, Sofijówka, wyd. J. Snopek, Warszawa 2000.

Opracowania:

A. Nasiłowska, Poezja opisowa S. Trembeckiego, Wrocław 1990.

„Sofijówka” Stanisława Trembeckiego – konteksty i interpretacje, pod red. G. Filip, M. Patro-Kucab, J. Kowal, Rzeszów 2015 (wybrane artykuły).

13. Lektura: Maria Wirtemberska, Malwina, czyli domyślność serca, Kraków 2002.

Opracowania:

J. Zawadzka, Stereotypy postaci – bohater sentymentalny, w: tejże, Kronika serc czułych. Stereotypy polskiej powieści sentymentalnej I połowy XIX wieku, Warszawa 1997, s. 89-114.

E. Szary-Matywiecka, Malwina, czyli domyślność serca, w: tejże, „Malwina”, czyli głos i pismo w powieści, Warszawa 1994, s. 93-123.

Zakres tematów:

1. Oświecenie w Warszawie - zajęcia wprowadzające

2. Powieść sentymentalna - perspektywa europejska

3. Początki powieści w Polsce - powieść edukacyjna

4. Powieść czuła w epoce

5. Poezja wśród żywiołów - liryka A.S. Naruszewicza

6. Adaptacja w oświeceniu - "Żółta szlafmyca" F. Zabłockiego

7. F.D. Kniaźnin - poeta czuły, poeta religijny, poeta patriota

8. Poemat heroikomiczny w oświeceniu - "Organy" T.K. Węgierskiego

9. Komedia polityczna - "Powrót posła" J.U. Niemcewicza

10. Polska scena narodowa - "Cud albo Krakowiaki i Górale" W. Bogusławskiego

11. Stanisław August Poniatowski jako pamiętnikarz

12. Ogród symboli - "Sofijówka" S. Trembeckiego

13. Powieść sentymentalna w Polsce - "Malwina" M. Wirtemberskiej

14. Kolokwium końcowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 302
jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:00 - 16:30, sala 302
Magdalena Partyka 14/16 szczegóły
2 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 302
jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 14:45, sala 302
Magdalena Partyka 17/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)