Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja biblijna WH-FP-I-1-TradycBibl
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Link do zajeć na MS Teams - tam będą zamieszczane materiały z zajęć

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aCdYC9UFcZYTDIYBU7vmHP8l8QxyS5dC-_rlWDptIm4E1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=85875acc-05ad-4afc-9a56-af89c24fa200&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura zasadnicza to wyznaczony tekst źródłowy oraz materiały dydaktyczne przekazywane sukcesywnie na zajęciach.

1. Tekst Biblii (dowolne wydanie i tłumaczenie na język polski wraz z księgami deuterokanonicznymi ST).

Literatura poszerzająca i pomocnicza:

2. Quesnel M., Gruson Ph., red., Mickiewicz F., red. n. pol. wyd., Biblia i jej kultura. t. 1. Stary Testament, t. 2. Jezus i Nowy Testament, tłum. J. Domańska-Gruszka, A. Loba, P. Tomczak, Ząbki 2008.

3. Kramarek G., Tradycja biblijna w literaturze polskiej, Lublin 2004 (bibliografia XX w.).

4. Starowieyski M., Tradycje biblijne, Kraków 2011.

5. Bukowski K., Biblia a literatura polska, Pallottinum: Poznań 2003.

6. Jakiel E., Mosakowski J., Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm-Pozytywizm-Młoda Polska, Gdańsk 2013.

7. Komornicka A., Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, Łódź 1994.

8. Koziara S., Przyczyna W., Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością, Tarnów 2009.

Zakres tematów:

Część I. Definicja i podstawowa charakterystyka Biblii jako dzieła religijno-literackiego (historia powstawania i przekazywania tekstu; kontekst historyczno-literacki; charakterystyka poszczególnych nurtów literackich w Biblii, reprezentatywnych gatunków oraz utworów; problematyka przekładów biblijnych i ich roli w recepcjach literackich; główne nurty interpretacji Biblii i ich wpływ na sposoby recepcji Biblii w kulturze).

Zajęcia przygotowują studenta do zdobycia wymaganej podstawowej wiedzy o Biblii, jej funkcjonowaniu w kulturze i tradycji literackiej oraz o sposobach jej recepcji w literaturze i kulturze.

Zajęcia pozwalają studentowi zapoznać się i przyswoić właściwą terminologię związaną z literacką naturą Biblii, przygotowują do właściwego opisywania i charakteryzowania dzieła, w tym jego miejsca w literaturze i kulturze.

Część II. Biblia w literaturze

Zajęcia mają na celu przygotowanie do krytycznej oceny związków Biblii z jej recepcjami w literaturze, do umiejętności charakteryzowania natury tych relacji, wyszukiwania informacji w tym zakresie, publicznego prezentowania wyników pracy i dyskutowania na ten temat.

Praca zespołowa studentów - prezentacje i dyskusje na wybrane tematy dotyczące nawiązań do Biblii w literaturze.

Szczegółowe tematy do opracowania w małych zespołach i prezentacji podczas zajęć wraz z wyznaczonymi terminami prezentacji będą przekazane podczas zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 410
Dorota Muszytowska 15/16 szczegóły
2 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 410
Dorota Muszytowska 17/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)