Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura powszechna- Literatura amerykańska WH-FP-II-1LitPowAmer
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4sa5YUT4af-qpSU-h96RZQD703WSOFzyJUwLfLz7qY01%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=96a8ee38-bd12-47b2-8aa4-3b920661b3cd&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa:

Herman Melville, Moby Dick

Edgar Allan Poe, Wybór opowiadań

Emily Dickinson, Poezje

Harriet Beecher Stow, Chata wuja Toma

W. Faulkner, Absalomie, Absalomie…

Ernest Hemingway, Komu bije dzwon

Joseph Heller, Paragraf 22

Literatura uzupełniająca:

Toni Morrison, Jazz/Umiłowana

Eva Hoffman, Zagubione w przekładzie

Rita Cosby, Cichy bohater

Jan Karski, Tajne Państwo

Metody dydaktyczne:

Metody:

1. wykład informacyjny, konwersatoryjny

2. analiza tekstów (metoda ćwiczeniowa)

3. prezentacja multimedialna (pokaz)

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak: wykład informacyjny, konwersatoryjny, prezentacja.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak: analiza tekstów specjalistycznych, analiza materiału literackiego z użyciem aparatu krytycznego.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane na podstawie pracy na zajęciach: wchodzenie w interakcje, organizowanie pracy w grupie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Anna Szczepan-Wojnarska 13/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)