Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński w kontekstach kulturowych WH-KU-I-1-JlacwKOn-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Teksty literaturo i kulturoznawcze:

• P. Grimal, A. Hus, Rzym i my. Wprowadzenie do literatury i kultury łacińskiej,

• K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu

• A. Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej

• J. Axer, Łacina jako język elit

Gramatyka:

- J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, Homo Romanus (I-II), Wydawnictwo Draco

- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN (lub inna)

Słowniki:

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, wyd. szkolne PWN;

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN.

Zakres tematów:

1. Powtórzenie materiału. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

2. Zarys IV i V deklinacji.

3. Participium praesentis activi.

4. Liczebniki główne i porządkowe. Test nr 1.

5. Poeci czasów augustowskich: Wergiliusz i Horacy.

6. Indicativus Perfecti Activi (1-IV).

7. Participium Perfecti Passivi. Analiza wybranych sentencji łacińskich.

8. Indicativus Perfecti passivi (I-IV). Test nr 2.

9. Pisarze epoki Nerona: Seneką, Petroniusz, Lukan.

10. Czasowniki volo, nolo, mało. Twórczość Tacyta.

11. Gerundium. Supinum. Język łaciński w utworach Warrona i Kwintyliana.

12. Participium Futuri Activi. Test nr 3.

13. Verba deponentia, verba defectiva.

14. Ablativus absolutus. Łacina w kulturze polskiej. Powtórzenie materiału.

15. Test końcowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 116 s. konferencyjna
Julia Krauze 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)