Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy antropologii kulturowej WH-KU-I-1-PodAntKu-W
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:R0_5F4u3apnRFRYZJbYysXQ0UG-joOASgmpu1KRincw1@thread.tacv2/1677019304394?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%22b8ba97d8-ad1a-462b-88ec-ca4b3b16fc0c%22%7D
Literatura:

Antropologia. Jedna dyscyplina cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, 2005, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Wojciech J. Burszta. 1998. Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje. Poznań: Zysk i S-ka

Alan Bernard, 2008, Antropologia. Warszawa: PIW

Edmund Leach, Levi-Strauss, 1998, Warszawa: Prószyński i S-ka

Clifford Geertz, 2005, Interpretacja kultur: wybrane eseje, Kraków: Wydawnictwo UJ

Literatura obowiązkowa:

Andrzej K. Paluch, 1990, Mistrzowie antropologii społecznej, Warszawa: PWN

Robert Deliège, 2011, Historia antropologii, Warszawa: Oficyna Naukowa

Generative Anthropology in Transdyscyplinary Inquiry: Religion, Science, Language & Culture, ed. by M.Złocka-Dąbrowska, B.Gaj, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018

Adam Kuper, 1987, Między charyzmą i rutyną : antropologia brytyjska 1922-1982, Łódź : Wydawnictwo Łódzkie

Wstęp do kulturoznawstwa, 2007, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań

Magdalena Złocka-Dąbrowska, 2022, Generative Anthropology in Contexts and Texts, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

B.G. Blount, A History of Cognitive Anthropology [in]: A Companion to Cognitive Anthropology, Ed. by David B. Kronenfeld, Giovanni Bernardo.., Willey-Blackwell, Oxford 2011, pp. 11-24

Mircea Eliade, Czas święty i mity, [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencel, Warszawa 2005, s. 101-110.

Mircea Eliade, Święty obszar i sakralizacja świata, [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencel, Warszawa 2005, s. 149-157.

Zakres tematów:

1. Antropologia w przestrzeni inter- i -trans-dyscyplinarnej. Diachronia i synchronia.

2. Wymiary pojmowalności antropologii i determinizm językowy. Kategorie pojęciowe.

3. Domeny i sub-domeny antropologii

4. Antropolog i jego miejsce w uniwersum poznania humanistycznego

5. Antropologia- zmienność szkół w czasie i przestrzeni poznawczej

6. Szkoły antropologiczne i ich <manifesty teoretyczne>

7. Szkoła ewolucjonistyczna brytyjsko-amerykańska

8. Niemiecka szkoła kulturowo-historyczna

9. Antropologiczna refleksja fenomenologiczna

10. Funkcjonalizm Bronisława Malinowskiego i brytyjska antropologia społeczna

11. Strukturalizm C. Levi-Strauss'a i etnologia francuska

12. Francuska szkoła "nowej historii"

13. Kognitywizm szkoły amerykańskiej i amerykański tygiel antropologiczny

14. Postmodernizm i interpretatywizm - z Paryża do Nowego Jorku i z powrotem

15. Kalifornijskie unikaty: teoria mimetyczna i Antropologia Generatywna

Erica Gansa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala 302
jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:45 - 18:15, sala 302
Magdalena Złocka-Dąbrowska 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)