Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka nowych mediów WH-KU-I-2-PoeNowMe
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. Wprowadzenie (media, zwrot medialny)

1.1. Tekst tylko dla prowadzącego tytułem wprowadzenia w zagadnienia medium – J. P. Hudzik, Medium i medialność, w tegoż: Wykłady z filozofii mediów, Warszawa 2017.

2. Zapis cyfrowy

2.1. sygnał analogowy – https://pl.wikipedia.org/wiki/Sygna%C5%82_analogowy

2.2. sygnał cyfrowy – https://pl.wikipedia.org/wiki/Sygna%C5%82_cyfrowy

2.3. http://www.lomilowka.pl/upload/file/informatyka2/1_zapis_dzwieku.pdf

3. Środowisko cyfrowe. Podstawowe pojęcia

3.1. L. Manovich, Podstawowe pojęcia nowych mediów (Reprezentacja numeryczna, Modularność, Automatyzacja, Wariacyjność, Transkodowanie), w tegoż: Język nowych mediów, Warszawa 2006.

4. Jak badać nowe media? Semiotyka?

4.1. E. Szczęsna, Poetyka w świecie domen cyfrowych, w tejże: Poetyka mediów, Warszawa 2007.

4.2. E. Szczęsna, Specyfika znaku cyfrowego, w tejże: Cyfrowa semiopoetyka, Warszawa 2018.

5. Test nr 1. Hardware, software, wetwar

5.1. M. Curyło, Twarde, miękkie, mokre: ważąc kulturę nowych mediów, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5035

5.2. L. Manovich, Podstawowe pojęcia nowych mediów, Operacje, w tegoż: Język nowych mediów, Warszawa 2006.

6. Software – GUI

6.1. P. Celiński, Interfejsy mediów cyfrowych – dalsza emancypacja obrazów czy szansa na ich zdetronizowanie, w: „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Sectio K, Politologia, Lublin 2006, Vol. 13. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=5844&from=publication

6.2. P. Sitarski, Pokusy interfejsu, w: Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, Kraków 2002.

7. Znak językowy, obrazowy i dźwiękowy oraz znak-narzędzie

7.1.M. Pisarki, Semiotyka hiperłącza, w: Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Kraków 2015.

8. Tekst – hipertekst

8.1. M. Maryl, Reprint i hipermedialność – dwa kierunki rozwoju literatury ucyfrowionej, w: Tekst (w) sieci 2, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009.

8.2. J. Dovey, Uwagi na temat hipertekstowej teorii narracji, w: Ekrany piśmienności. O przyjemności tekstu w epoce nowych mediów, Warszawa 2008.

9. Test nr 2. Propozycja hipertekstowa. Analiza na wybranym przykładzie

10. Medium jest przekazem

10.1. M. McLuhan, Środek przekazu sam jest przekazem, w tegoż: Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, przeł. N. Szczucka, Warszawa 2004.

10.2. Nowe media czynnik kształtujący czy kształtowany?, w: Nowe media, red. Lister i inni, przeł. M. Lorek, A. Sadza, K. Sawicka, Kraków 2009.

11. Do wyboru

11.1. Konwergencja mediów

11.1.1. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007 (fragmenty).

11.2. Środowisko cyfrowe jako narzędzie i medium. Procesy cyfrowe – mediacja, remediacja, hipermediacja, transmediacja

11.2.1. J. D. Bolter, Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku, przeł. A. Małecka i M. Tabaczyński, Kraków: Korporacja–Bydgoszcz 2014 (fragmenty).

11.2.2. M. Sandbothe, Transwersalne światy medialne. Filozoficzne rozważania o Internecie, przeł. K. Krzemieniowa, w: Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, red. Andrzej Gwóźdź, Kraków 2001.

12. Powtórzenie

13. Test

14. Omówienie testu. Baza danych – „naturalny wróg narracji?”

14.1. Z. Bauer, Bazy danych – nowy gatunek pisarstwa?, w: język@multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko i J. Stasieńko, Wrocław 2005.

14.2. P. Celiński, Bazy danych jako praktyki postmedialne, w tegoż: Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, Lublin 2013 (tekst dostępny online).

15. Uwarunkowania graficzne znaku cyfrowego

15.1. A. Smaga, Graficzne ukształtowanie formistycznego wiersza i jego cyfrowej recepcji, w: Między słowem a obrazem. Rzecz o Tytusie Czyżewskim, red. D. Wasilewska, Kraków 2017.

15.2. A. Smaga, Komparatystyka mediów. Graficzna edycja pisma i obrazu w środowisku cyfrowym – wprowadzenie, „Rocznik Komparatystyczny – Comparative Yearbook” 2016, nr 7.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie (media, zwrot medialny)

2. Zapis cyfrowy

3. Środowisko cyfrowe. Podstawowe pojęcia

4. Jak badać nowe media? Semiotyka?

5. Test nr 1. Hardware, software, wetwar

6. Software – GUI

7. Znak językowy, obrazowy i dźwiękowy oraz znak-narzędzie

8. Tekst – hipertekst

9. Test nr 2. Propozycja hipertekstowa. Analiza na wybranym przykładzie

10. Medium jest przekazem

11. Do wyboru: konwergencja mediów, procesy cyfrowe – mediacja, remediacja, hipermediacja, transmediacja

12. Powtórzenie

13. Test

14. Omówienie testu. Baza danych – „naturalny wróg narracji?”

15. Uwarunkowania graficzne znaku cyfrowego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 327
Agnieszka Smaga 24/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)