Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia w muzeum (wstęp do metodologii badań) WH-MU-I-1-HisMuMe-L
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Historia z bliska. Magazyn projektu Historia: Poszukaj, Warszawa 2015.

2) Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska–Pabian, Kraków–Warszawa 2019.

3) P. Majewski, Muzealna twarz Klio (wybór tekstów z lat 1999-2019), Warszawa 2020.

4) Muzeum a pamięć. Forma, produkcja, miejsce, red. T. F. de Rosset, Warszawa 2018.

5) Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość–uznanie–edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska–Działak, Ł. Kucharczyk, Warszawa 2018.

6) Wprowadzenie do metodologii historii, red. nauk. E. Domańska, J. Pomorski, Warszawa 2022.

Literatura uzupełniająca:

1) Badanie roli dziedzictwa kulturowego w budowaniu (narodowej) tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych, Warszawa 2019.

2) D. Folga-Januszewska, 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik, Olszanica 2011.

3) Laboratorium muzeum. Pamięć, red. A. Banaś, A. Janus, Warszawa 2018.

4) P. Majewski, Twarze polskiej Klio. Szkice z dziejów nowożytnych i najnowszych, Warszawa 2013.

5) Muzeum. Formy i środki prezentacji, I. Historia w muzeum, red. M.F. Woźniak, Bydgoszcz 2013.

6) Muzeum. Formy i środki prezentacji, IV. Historia w muzeum 2, red. M.F. Woźniak, Bydgoszcz 2019.

7) Muzeum etyczne, red. D. Folga-Januszewska, Warszawa 2017.

8) Podjąć wyzwanie! II Rzeczpospolita na drodze do nowoczesności, red. M. Olkuśnik, Warszawa 2019.

9) A. Ziębińska-Witek, Jak przedstawiać historię w muzeach?, https://dzieje.pl/aktualnosci/jak-nalezy-przedstawiac-historie-w-muzeach-debata-podczas-xx-powszechnego-zjazdu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ustawiczne, aktywność podczas zajęć, weryfikacja pracy zaliczeniowej.

Zakres tematów:

1) Społeczne rozumienie i odbiór historii.

2) Zagadnienia metodologiczne:

a) historia (rozumienie pojęcia);

b) historia jako dyscyplina naukowa (dziedzina nauk humanistycznych, nauki pomocnicze);

c) przedmiot/podmiot badań historii;

d) warsztat badawczy:

- chronologia,

- związki przyczyn i skutków,

- źródła: dziedzictwo materialne/niematerialne,

- krytyka źródeł: zewnętrzna (autentyczność) i wewnętrzna (wiarygodność),

- reprezentatywność źródeł: kryteria selekcji, doświadczenie badawcze,

- fakt historyczny a prawda historyczna (interpretacja, etyka zawodowa).

3) Muzeum jako jedna z instytucji gromadzących źródła historyczne oraz edukująca o przeszłości:

a) rola muzeów w polskim doświadczeniu dziejowym;

b) muzea współczesne, w których obszarze działalności znajduje się historia jako nauka oraz/lub opowieść o przeszłości (np. Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego).

4) Kategoria „polityki historycznej” i rozważania o sposobie prezentowania historii w muzeach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 410A
Piotr Majewski 6/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)