Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo w muzeum (ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie), zasady etyki zawodowej WH-MU-I-1-PrawMuz
Wykład 2 (WYK2) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa (podręczniki):

Z. Duniewska i in. (red.), Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2020, cz. IV:

M. Miemiec, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2019, rozdz. XVIII i XIX

Literatura uzupełniająca (komentarze):

A. Barbasiewicz, Ustawa o muzeach. Komentarz, Warszawa 2021

Z. Cieślik, I. Gredka-Ligarska, P. Gwoździewicz-Matan, I. Lipowicz, A. Matan, K. Zeidler, Ustawa o muzeach. Komentarz, Warszawa 2021

K. Zalasińska, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Warszawa 2020

S. Gajewski, A. Jakubowski, Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komentarz, Wyd. 2. Warszawa 2016

M. J. Nowak, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz do ustawy i przepisów powiązanych, Warszawa 2020

Zakres tematów:

Na tle zagadnień wstępnych, obejmujących m.in. zakres przedmiotu, strukturę wykładu, akty prawne i polecaną literaturę, przedstawione zostaną podstawy prawne regulacji prawnej w zakresie prawa muzealnego, w szczególności regulacja ponadustawowa (konstytucyjna, międzynarodowa i unijna) oraz ustawa o muzeach. Zarysowana zostanie także historia tych uregulowań.

Podczas wykładu przedstawiony zostanie szerszy kontekst ustawowy regulacji ustawy o muzeach, przywołane zostaną najważniejsze akty podustawowe oraz omówione zostanie znaczenie tych aktów w systemie omawianej regulacji. W ten sposób przedstawiona zostanie metoda pracy z tekstem prawnym - model wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej.

Wykład obejmie:

I. Zagadnienia wstępne (źródła regulacji prawnej w dziedzinie prawa o muzeach, literatura, pojęcia podstawowe);

II. Ustawa o muzeach w kontekście konstytucyjnym, międzynarodowym i unijnym. Rola standardów niewiążących (na przykładzie regulacji ICOM);

III. Pojęcie, status prawny, cele działania i ustrój muzeum, administracja muzealna;

IV. Muzealia, pojęcie i regulacja prawna;

V. Pracownicy muzeum (muzealnicy);

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala e-learning
Ziemowit Cieślik 6/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)