Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja muzealna WH-MU-I-3-EduMuz-C-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa:

prezentacja podsumowująca i przeprowadzenie autorskiej lekcji muzealnej, opanowanie materiału nauczania oraz pracę własną studenta

przygotowanie do zajęć i aktywny udział w zajęciach.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

ćwiczeniowo-praktyczne

prezentacja, dyskusja.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane metodą ćwiczeniową, a weryfikowane za pomocą prezentacji podsumowującej i przeprowadzonej autorskiej lekcji muzealnej.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane metodą ćwiczeniową, a weryfikowane za pomocą prezentacji podsumowującej, lekcji muzealnej i oceniania ciągłego.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane metodami dyskusji, a weryfikowane za pomocą obserwacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 329
Marianna Otmianowska 6/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)