Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturowe teorie języka WH-KUZ-I-3-KulTeorJe
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

-J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995

-A. Engelking, Magiczna moc słowa w polskiej kulturze ludowej [w:] Język a kultura, t. I, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław 1988

- G. Lakoff, M. Johnson: Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988

-J. Puzynina, Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997

-A. Wierzbicka, Uniwersalne pojęcia ludzkie i ich konfiguracje w różnych kulturach [w:] Etnolingwistyka 4, red. J. Bartmiński, Lublin 1991

-A. Wierzbicka, Uniwersalia ugruntowane empirycznie, [w:] Teksty Drugie, 1-2, 2001

-Język a kultura 4, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław 1991

-Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1990.

Zakres tematów:

1. Język a semiotyka (pojęcie i aspekty znaku językowego, język jako system znaków)

2. Relatywizm językowy (językowy obraz świata, hipoteza Sapira-Whorfa, kategorie prototypowe, stereotypy językowe)

3. Problemy etnolingwistyki

4. Magiczna funkcja słowa (język w kontekście kultury i wierzeń ludowych)

5. Uniwersalizm lingwistyczny (NSM Anny Wierzbickiej, generatywizm Chomskyego w kontekście współczesnych teorii umysłu)

6. Aksjologia lingwistyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala 210
Mateusz Kowalski 12/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)