Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie WH-KUZ-I-3-SemLicen
Seminarium licencjackie (SEMLI) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

2. Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

KU1_W01

KU1_U01

KU1_U02

KU1_U03

KU1_U05

KU1_K02

KU1_K05

Metody i kryteria oceniania:

- Ocenianie ciągłe aktywności studentów w czasie zajęć prezentującego swoje postępy w przygotowywaniu pracy licencjackiej

- Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest przygotowanie conajmniej jednego rozdziału pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

Tematy zajęć będą ustalane na bieżąco - w ścisłym związku z potrzebami studentów oraz konstruowanymi kierunkami ich pracy badawczej.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja skierowana na bieżące tematy prac licencjackich;

Omówienie przez studenta zagadnień, związanych z tematem prac.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 18:30 - 20:00, sala 328
Kama Pawlicka 7/6 szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 18:30 - 20:00, sala 323
Wojciech Sadłoń 5/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)