Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość w kulturze WH-KUZ-I-3-PrzedKul
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afGf3yGUcdGF3YWD6aXC61oWYIl-1y5yGhni9ZaFR6iQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1d93fac5-2daf-4ae6-b904-0ce64fbbe43d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1)

- Adorno T.W., Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, Warszawa 2019.

- Barańska K., Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

- Glinka B., Przedsiębiorczość i kultura, „Zarządzanie w Kulturze”, 2015, 16, z. 1, s.1-13.

- Matt G., Muzeum jako przedsiębiorstwo, Warszawa 2006.

- Varbanova L., Zarządzanie strategiczne w kulturze, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015.

- Zarządzanie humanistyczne, pod. Red. B. Nierenberga, R. Batko, Ł. Sułkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

- Zarządzanie w sektorze kultury. Miedzy teorią a praktyką, pod. red. E. Kocój, J. Szulborskiej-Łukaszewicz, A. Kędziory, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

2) Czasopisma:

- „Zarządzanie w kulturze” https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/

3) Literatura przedmiotu podawana przez prowadzącego zgodnie z zindywidualizowanym zakresem tematycznym; materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

Zakres tematów:

1. Zarządzanie humanistyczne.

2. Przedsiębiorczość w kulturze a doktryna kultury jako nienastawienia na zysk.

3. Przedsiębiorczość jako umiejętność korzystania z pojawiających się sposobności w otoczeniu społeczno-ekonomicznym.

4. Przedsiębiorczość jako proces (planowanie, pozyskiwanie funduszy, zarządzanie projektem, rozliczenie, kontrola, ewaluacja, wprowadzenie korekt wynikających z ewaluacji).

5. Przedsiębiorczość w kulturze jako innowacyjność (ciągłe stwarzanie czegoś nowego).

6. Przedsiębiorczość jako umiejętność koordynowania rzadkimi zasobami (kulturą, dziedzictwem, wiedzą i umiejętnościami ludzi kultury).

7. Zarządzanie ryzykiem w kulturze.

8. Przedsiębiorczość w kulturze jako element współegzystujcie z otoczeniem społeczno-ekonomicznym.

9. Przedsiębiorczość w instytucjach kultury a przedsiębiorczość w sektorach kultury i kreatywnym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 210
Joanna Grzonkowska 12/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)