Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania literatury w szkole podstawowej WH-FPZ-SP-II-1-MetLi
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.Polonistyczna dydaktyka ogólna, red. J. Fiszbak, Łódź 2019.

2.Metodyka literatury t.1 i 2, oprac. J. Pachecka, A. Piątkowska, K. Sałkiewicz, Warszawa 2001 [t.1], 2002 [t.2].

3.S. Bortnowski, Jak uczyć poezji, Warszawa 1992.

4.S. Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005.

5.G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców¸ Sopot 2018.

6.B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2012.

7.Wybrane artkuły z książek z serii Edukacja nauczycielska polonisty, wyd. Universitas, Kraków 2005-2021.

8.Wartości i wartościowanie w edukacji polonistycznej, red. M. Marzec-Jóźwicka, Lublin 2013.

9.Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych, red. I.Morawska, M. Latoch-Zielińska, Lublin 2017.

10.Wybrane artykuły z czasopisma „Polonistyka – czasopismo dla nauczycieli”.

11.Wybrane podręczniki i serie wydawnicze przeznaczone do uczenia języka polskiego w szkole podstawowej.

12. Materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące egzaminy ósmoklasisty.

Zakres tematów:

1.Zajęcia organizacyjne. (Samo)ocena kompetencji nauczycielskich.

2.Podstawa programowa jako elementarny dokument w pracy nauczyciela. Analiza dokumentów z I i II etapu edukacyjnego.

3.Warsztat pracy nauczyciela-polonisty (planowanie pracy; dokumenty nauczyciela).

4.Warsztat pracy nauczyciela-polonisty (metody i narzędzia pracy).

5.Praca z lekturami (klasy 4-6).

6.Praca z lekturami (klasy 7-8).

7.Praca z teksami poetyckimi.

8.Przekład intersemiotyczny na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej.

9.Przegląd podręczników do języka polskiego pod kątem merytorycznym i edytorskim.

10.Nauka o literaturze a egzamin 8-klasisty.

11.Czytelnictwo dzieci i młodzieży w szkole podstawowej.

12.Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego.

13.Nowe nurty i podejścia edukacyjne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. (neurodydaktyka, plan daltoński, myślenie krytyczne)

14.Wystąpienia studentów. Zajęcia podsumowujące. (2 spotkania).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala 214
Marcin Miłko 9/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)