Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura dla dzieci i młodzieży w dydaktyce szkolnej WH-FPZ-SP-II-2-LiteD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ati9KJ0dg0JwP1IIW_HwFn-XGajnX6k-oqJLTR4cIwkQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=89500b03-1455-4330-a6ca-f61a4089da30&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podmiotu

Lektury obowiązkowe i dodatkowe z „Podstawy programowej” dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

A. Czerwińska-Rydel, W poszukiwaniu światła;

B. Mull seria „Baśniobór”,„Smocza straż”.

D. Terakowska „Córka czarownic”;

"Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach" oprac. zbiorowe;

J. Boyne, "Lekkie życie Barnaby’ego Brocketa";

J. Flanagan seria „Zwiadowcy”;

J. Suchecka, "Young power";

K. Marsh, "Chłopiec znikąd;

K. Rygiel „Strażnik klejnotu”,

M. Szczygielski, Arka czasu, Teatr Niewidzialnych Dzieci, Królowa wody;

P. Staroń, Szkoła bohaterów i bohaterek;

R.J. Palacio, Cudowny chłopak;

T. Blanch, A. Gasol, Wielka księga wartości;

"Wszystkie kolory świata", oprac. Zbiorowe;

oraz inne teksty literackie zaproponowane przez studentów.

Literatura przedmiotu

Z. Adamczykowa, Literatura dla dzieci: funkcje, kategorie, gatunki, Warszawa 2001;

Animacja czytelnictwa dziecięcego, red. J. Papuzińska i in., Płock 2004;

A. Baluch, Archetypy literatury dziecięcej, Kraków 1992;

A. Baluch, Książka jest światem, o literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków, Kraków 2005;

B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. Danuta Danek, t. 1 i 2, Warszawa 1985;

S. Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005;

Dzieciństwo i sacrum, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, t. 1 Warszawa 1998, t. 2 Warszawa 2000;

Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych, red. I.Morawska, M. Latoch-Zielińska, Lublin 2017;

Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2010;

P. Hazard, Książki, dzieci i dorośli, tł. I. Słońska, Warszawa 1963;

A. Janus-Sitarz, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze : o praktykach czytania literatury w szkole : konstatacje, oceny, propozycje, Kraków 2009

Lektury w ręku nauczyciela : perspektywa polska i zagraniczna, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2019;

G. Leszczyński, Bunt czytelników: proza inicjacyjna netgeneracji, Warszawa 2010

G. Leszczyński, Magiczna biblioteka: zbójeckie księgi młodego wieku, Warszawa 2007;

J. Ługowska, Bajka w literaturze dziecięcej, Warszawa 1988;

J. Ługowska, Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, Wrocław 1981;

B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2012;

J. Papuzińska, Inicjacje czytelnicze, Warszawa 1988;

G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców¸ Sopot 2018;

Przeboje edukacji polonistycznej, red. D. Michułka, Wrocław 2001;

Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2004;

M. Pustowaruk, Od Tolkiena do Pratchetta. Potencjał rozwojowy fantazy jako konwencji literackiej, Wrocław 2009

Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. B. Tylicka, G. Leszczyński, Wrocław 2003;

Szkolna lektura bliżej teraźniejszości, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2011;

Szkolne spotkania z literaturą, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2007;

G. Trębicki, Fantasy. Ewolucja gatunku, Kraków 2007

Wartości i wartościowanie w edukacji polonistycznej, red. M. Marzec-Jóźwicka, Lublin 2013;

V. Wróblewska, Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku, Toruń 2003;

A. Zgorzelski, Fantastyka. Utopia. Science fiction, Warszawa 1980;

Zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne. Dawna i najnowsza literatura dla dzieci i młodzieży (tematy, motywy, gatunki).

Literatura dla dzieci i młodzieży w Podstawie programowej do języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Współczesne reinterpretacje dawnych tekstów na lekcjach języka polskiego.

Baśniowość i fantastyczność w literaturze dla dzieci i młodzieży.

Wielo-, międzykulturowość, Inność, Obcość w literaturze dla dzieci i młodzieży.

Literatura niefikcjonalna i popularnonaukowa.

Współczesna powieść obyczajowa i inicjacyjna. Young adult w szkole.

Edukacja filmowa a literatura dla dzieci i młodzieży.

Kierunki rozwoju w literaturze dla dzieci i młodzieży w dydaktyce szkolnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 214
Marcin Miłko 18/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)