Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy i zjawiska onimiczne oraz wpływ kulturowego podłoża na językowy kształt nazwisk Polaków WH-KON-OnimiczNazw
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bajerowa I., 2003, Zarys historii języka polskiego 1939-2000, PWN Warszawa.

Bajerowa I., 1996, Język polski czasu II wojny światowej, Warszawa.

Bubak J. (1986), Proces kształtowania się polskiego nazwiska mieszczańskiego i chłopskiego, Kraków

Butler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., 1970-71, Kultura języka polskiego, Warszawa.

Grabias S., 1981, O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Wyd. Lubelskie. obb

Grybosiowa A., 2003, Język wtopiony w rzeczywistość, Wyd. UŚ., Katowice.

SESNO: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, 1995-2000, red. A. Cieślikowa, M. Malec i K. Rymut, z. 1-6, Kraków.

SNUP – Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku, 2003, K. Rymut., Kraków.

Szubert M., 2004, Leksykon rzeczy minionych i przemijających, Muza SA, Warszawa.

Zakres tematów:

1. Nazwy osobowe na tle historii, ich geneza i rozwój.

2. Rodzaje nazw osobowych: miana, deskrypcje, imiona słowiańskie, imiona chrześcijańskie, nazwiska, pseudonimy, nicki.

3. Klasyfikacja nazwisk według taksonomii Witolda Taszyckiego i Kazimierza Rymuta.

4. Nazwisko jako element kultury. Podział antroponimów na rodzime i obce.

5. Przykładowe etymologie poszczególnych nazwisk (praca ze słownikiem Kazimierza Rymuta). Omówienie polskich słowników antroponimicznych.

6. Nazwisko jako element prawa, pisownia i odmiana nazwisk.

7. Współczesne polskie antroponimy i ich cechy gwarowe.

8. Formy grzecznościowe imion i nazwisk a demokratyzacja języka.

10. Wprowadzenie do onomastyki literackiej. Nazwy osobowe w literaturze pięknej. Jaka jest motywacja nadawania imion, nazwisk, przydomków, pseudonimów postaci literackich w tekstach.

11. Ćwiczenia warsztatowe. Prezentacje.

12. Cd. prezentacji.

13. Nazwy heraldyczne, przydomki, przezwiska w języku i kulturze polskiej.

14. Powtórzenie materiału.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Anna Dąbrowska-Kamińska 21/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)